โป๊ปฟรังซิส: "วิธีที่จะหนีจากการติดเชื้อหน้าซื่อใจคดคือจงสวดภาวนามากๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน หนทางเดียวที่จะหลีกหนีจากการติดเชื้อไวรัส "หน้าซื่อใจคด" ก็คือเราต้องสวดภาวนามากๆ นี่คือคำตอบเดียวที่พระเยซูทรงสอนไว้ ทรงย้ำ ทัศนคติที่มองว่า ตนเองถูกต้องและเป็นผู้ชอบธรรมเพียงคนเดียว ไม่มีวันนำเราไปพบความสว่างของพระเจ้า ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "จงระวังเชื้อแป้งของฟาริสี นั่นคือ ความหน้าซื้อใจคดของพวกเขา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ความหน้าซื่อใจคดไม่มีสี แต่มันเป็นจุดดำๆ ความหน้าซื้อใจคดคืบคลานเข้ามาและล่อลวงความสว่างของสีด้วยการบิดเบือนให้ค่าสีแตกต่างออกไป

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมพระเยซูถึงสอนให้เราระวังเชื้อแป้งของฟาริสี มันเป็นเชื้อร้ายแบบเล็กๆ แต่นี่คือไวรัส ในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นแพทย์ พระองค์จึงบอกกับศิษย์ว่า ให้ระวังที่จะติดเชื้อไวรัสนี้ให้ดี เพราะมันจะลุกลามได้เร็วมากๆ

- เชื้อแป้งฟาริสีคือไวรัสที่จะทำให้เราป่วยและตาย จงระวัง! เชื้อแป้งนี้นำความมืดมิดมาให้เรา จงระวัง!

- แต่มีผู้หนึ่งที่ทรงความยิ่งใหญ่กว่าเชื้อแป้งของฟาริสี นั่นคือ พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ พระเยซูตรัสว่า 'นกกระจอก 5 ตัวที่ราคาขาย 2 บาท แต่ไม่มีสักตัวที่พระเจ้าทรงลืม แม้แต่ผมบนศีรษะของท่านก็เช่นกัน มันถูกนับไว้หมดแล้ว อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก'

- ในการเผชิญหน้ากับความกลัวที่ปล่อยให้เราอยู่บนหนทางนี้ ความกลัวมอบไวรัสให้เรา นั่นคือ เชื้อแป้งแห่งความหน้าซื้อใจคด แต่พระเยซูตรัสกับเราว่า 'พระบิดาทรงรักท่าน พระบิดาทรงห่วงใยท่าน ดังนั้น จงอย่ากลัวเลย'

- มีหนทางเดียวที่เราจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนี้ นั่นคือ การสวดภาวนา นี่เป็นหนทางเดียวที่พระเยซูทรงสอน นี่คือทางออกเดียวเท่านั้น เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของทัศนคติที่ว่าตัวเองถูกต้องคนเดียว ทัศนคติแบบนี้ไม่ได้นำเราไปสู่แสงสว่างของพระเจ้าเลย

- ขอให้เราสวดภาวนา สวดมากๆ จงสวดขอพระเจ้าโปรดปกป้องพระศาสนจักรของพระองค์ โปรดปกป้องประชากรของพระองค์ เพราะพระเจ้ารักความสว่าง นี่คือความสว่างที่มาจากพระบิดาผู้ทรงส่งพระเยซูมาช่วยเราให้ได้รับความรอด


Comments