โป๊ปฟรังซิส: "วิธีวัดความรักในครอบครัว ให้ดูเวลาคุยกันว่าตะโกนใส่กันหรือพูดด้วยความอ่อนโยน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ วิธีการวัดความรักที่คนในครอบครัวมีต่อกันก็คือให้ดูว่า สมาชิกในครอบครัวคุยกันแบบ "ตะโกนใส่กัน" หรือ "พูดด้วยความรักและอ่อนโยน" ทรงสอน เราต้องอย่าใจแคบ อย่าตั้งข้อสงสัยเวลาที่คนอื่นทำสิ่งใดๆ ในนามของพระเยซู เพียงเพราะเขา "ไม่ได้เป็นพวกของเรา" การใจแคบแบบนี้คือการทำลายการทำงานของพระจิต
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดที่เบนจามิน แฟรงคลิน พาร์ค เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บทอ่านแรกในมิสซานี้จากหนังสือกันดารวิถี โยชูวาบอกโมเสสว่า "มีคนกำลังพูดเหมือนประกาศก โมเสสจงไปห้ามเขเถิด" ส่วนพระวรสาร จอห์นทูลพระเยซูว่า "มีศิษย์บางคนขับไล่ปีศาจในนามของพระเยซู พวกเราจึงพยายามห้ามปรามเขาไว้" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน โดยแบ่งปันเหตุการณ์ทั้งสองนี้ว่า

- ทั้งโมเสสและพระเยซูต่างต่อว่าคนใกล้ชิดสำหรับความใจแคบ! เพราะคนอื่นจะเป็นประกาศกของพระเจ้าไม่ได้หรือ ทุกคนจะทำอัศจรรย์ในนามของพระเจ้าไม่ได้หรือ

- พระบุตรของพระเจ้าต้องพบกับการเป็นปฏิปักษ์จากประชาชนที่ไม่ยอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัสสอน สำหรับประชาชนเหล่านั้น การที่พระเยซูทรงเปิดรับคนที่ซื่อสัตย์และมีความเชื่ออย่างจริงใจแต่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า ทำให้ประชาชนเหล่านั้นทนไม่ได้

- ด้วยเหตุนี้ เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำไมพระวาจาของพระเยซูที่ตรัสสอนเรื่องนี้ถึงดูแรงมาก เพราะสำหรับพระเยซู ความอัปยศที่สุดจะเกินทนนั้นอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่ทำลายความวางใจที่เรามีต่อการทำงานของพระจิต

- การสงสัยต่อการทำงานของพระจิต การสงสัยว่าพระจิตจะไม่ทำงานในคนที่ "ไม่ใช่พวกของเรา และไม่ได้เป็นเหมือนกับเรา" จัดเป็นการประจญล่อลวงที่อันตราย มันไม่ได้ขัดขวางการกลับใจให้มีความเชื่อเท่านั้น แต่มันยังเป็นพฤติกรรมความเชื่อที่ผิดๆ ด้วย

- ความเชื่อเปิดหน้าต่างให้กับการประทับและการทำงานของพระจิต ความศักดิ์สิทธิ์มักจะผูกพันกับการกระทำเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ

- การกระทำเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้นี่แหละที่เราเรียนรู้ได้จากที่บ้านและในครอบครัว นี่คือเครื่องหมายเล็กๆ ของความอ่อนโยน ความรัก และความเห็นอกเห็นใจกัน

- ความรักได้รับการแสดงออกผ่านทางสิ่งเล็กๆ โดยการเอาใจใส่ต่อเครื่องหมายเล็กๆ ที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นที่บ้าน ความเชื่อจะเจริญเติบโตเมื่อมันดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและถูกแต้มสีด้วยรัก

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมครอบครัวและบ้านถึงเป็นพระศาสนจักรที่อยู่ข้างในอย่างแท้จริง ครอบครัวคือสถานที่ที่ถูกต้องสำหรับความเชื่อที่จะกลายเป็นชีวิต และชีวิตจะกลายเป็นความเชื่อ

- ว่าแต่ เราได้พยายามที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้ในบ้าน ในสังคม และในครอบครัวเราหรือไม่ โลกแบบไหนที่เราต้องการมอบให้กับลูกหลานของเรา เราไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ด้วยตัวเราคนเดียวหรอก มันเป็นพระจิตที่ทรงกระตุ้นเราให้ตอบสนองประดุจส่วนหนึ่งของครอบครัวอันยิ่งใหญ่

- พ่อขอมอบคำถามให้พวกท่านไปคิดนะ ในบ้านของเรา เราตะโกนใส่กัน หรือเราพูดกันด้วยความรักและความอ่อนโยน นี่แหละคือวิธีการวัดความรักของเราที่มีต่อกัน

ทั้งนี้ ช่วงท้ายของพิธี ได้มีการประกาศด้วยว่า เจ้าภาพจัดการชุมนุมครอบครัวโลกครั้งต่อไปในค.ศ.2018 ได้แก่ ดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Comments