โป๊ปฟรังซิส: "เรามีพื้นที่ให้ฆราวาสและเยาวชนในการทำพันธกิจของพระศาสนจักรบ้างไหม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความท้าทายสำคัญของพระศาสนจักรยุคนี้ ได้แก่ การจะทำอย่างไรให้ฆราวาสได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อพันธกิจต่างๆ เพราะสังคมยุคนี้เปลี่ยนเร็วมาก ฆราวาสจึงต้องมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ทรงถามบรรดาพระสงฆ์และนักบวช "เรามีพื้นที่ให้กับฆราวาสและเยาวชนในการทำพันธกิจของพระศาสนจักรบ้างไหม" ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ประทับเครื่องบินออกจากมหานครนิวยอร์ก มายังเมืองฟิลาเดเฟียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างที่เสด็จขึ้นเครื่องบิน พระสันตะปาปาทรงสะดุดชายเสื้อของพระองค์ กระนั้น พระองค์ไม่ได้ล้มแต่อย่างใด แม้บรรดาผู้ติตตามจะออกอาการตกใจก็ตาม

ทันทีที่พระสันตะปาปามาถึงฟิลาเดเฟีย พระองค์ได้เสด็จไปยังอาสนวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อถวายมิสซาร่วมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชทันที ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- เช้าวันนี้ พ่อได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของอาสนวิหารแห่งนี้ซึ่งมีการสร้างกำแพงสูงๆ และหน้าต่างหลายบาน อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในเมืองและรัฐนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างกำแพง แต่เป็นการทำลายกำแพง มันคือเรื่องราวของคาทอลิกจากรุ่นสู่รุ่นที่ต้องออกไปยังชายขอบของสังคม และสร้างกลุ่มคริสตชน ให้การศึกษา มอบความรักความเมตตา และรับใช้สังคม

- เราได้เห็นความพยายามของพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่อุทิศตนตลอด 2 ศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำงานอภิบาลรับใช้จิตวิญญาณของผู้ยากไร้ ผู้อพยพ ผู้ป่วย และผู้ต้องขัง

- พวกท่านรู้จัก "นักบุญแคทเธอรีน เดรเซล" นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เมื่อท่านพูดกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 13 เกี่ยวกับความต้องการในงานอภิบาล

- พระสันตะปาปาถามท่านนักบุญกลับไปตรงๆ ว่า "แล้วซิสเตอร์ล่ะ ซิสเตอร์จะทำอะไรบ้าง" คำพูดเหล่านี้ ได้เปลี่ยนชีวิตของซิสเตอร์แคทเธอรีน เพราะคริสตชนชายหญิงทุกคน เมื่อได้รับศีลล้างบาป เขาคนนั้นก็มีพันธกิจที่ต้องทำ นั่นคือ เราต้องสนองตอบกระแสเรียกของพระเจ้าในการสร้างพระศาสนจักรให้ดีที่สุด

- พ่อขอถามทุกคนที่อยู่ที่นี่บ้าง "แล้วพวกท่านล่ะ" ท่านจะทำอย่างไรในการถ่ายทอดความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารและเพื่อสร้างพระศาสนจักร ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช และสังฆานุกร

- "แล้วพวกท่านล่ะ" เรามีพื้นที่ให้กับเยาวชนและช่วยพวกเขาในการทำพันธกิจนี้บ้างไหม

- หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับพระศาสนจักรในยุคนี้ คือการสร้างให้สัตบุุรุษรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อพันธกิจของพระศาสนจักร และทำให้พวกเขาได้เติมเต็มความรับผิดชอบนี้ในฐานะของการเป็นศิษย์ธรรมทูต และเป็นเชื้อแป้งแห่งพระวรสาร

- พวกเรารู้ว่าอนาคตของพระศาสนจักรในสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ จะเรียกร้องการมีส่วนร่วมที่มากยิ่งขึ้นในส่วนของฆราวาส

- ความท้าทายในยุคนี้คือการสร้างสิ่งต่างๆ บนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของความร่วมมือ และแบ่งปันความรับผิดชอบในการวางแผนเพื่ออนาคตของเขตวัดและองค์กรต่างๆ

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้พวกท่านสวดให้พ่อด้วย และพ่อก็จะสวดให้พวกท่านเช่นกัน
Comments