โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องกำจัดความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น และความขุ่นเคืองออกไปจากจิตใจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องบรรดาศาสนิกชน เราต้องกำจัดความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น และความขุ่นเคืองออกไปจากจิตใจ ทรงชี้ เราไม่ควรบังคับให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนเรา แต่เราควรจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และศาสนา 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปร่วมงานศาสนสัมพันธ์ ซึ่งจัดที่ "กราวด์ ซีโร่" อดีตที่ตั้งของตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งถูกก่อวินาศกรรมจากเหตุการณ์ 9/11 พิธีนี้ เริ่มด้วยพระสันตะปาปาเสด็จไปจุดเทียนและวางดอกไม้ที่แผ่นหินซึ่งสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมดังกล่าว จากนั้น พระสันตะปาปาได้เสด็จมาร่วมงานภาวนาร่วมกับผู้แทน 12 ศาสนาในหอประชุมอนุสาวรีย์กราวน์ ซีโร่

สำหรับพระดำรัสของพระสันตะปาปา มีใจความว่า

- ความเศร้าโศกเสียใจคือสิ่งที่เด่นชัดในกราวน์ ซีโร่ แห่งนี้ สิ่งนี้ย้ำเตือนเราถึงการสูญเสียชีวิตให้กับคนที่คิดเพียงแค่ว่า การเข่นฆ่าคือหนทางที่จะเอาชนะความขัดแย้งต่อกัน

- สายน้ำที่อนุสาวรีย์ 9/11 คือเครื่องหมายของน้ำตาที่หลั่งออกมาให้กับความอยุติธรรม การฆาตรกรรม และความล้มเหลวในการเอาชนะความขัดแย้งด้วยการเสวนาพูดจากัน

- สายน้ำที่กราวน์ ซีโร่ ยังเตือนเราถึงน้ำตาของเหตุการณ์ในอดีต แต่ว่า มันยังไหลออกมาถึงทุกวันนี้ด้วย

- กระนั้น พลังของความทรงจำยังคงอยู่ ชื่อของผู้สูญเสียได้ถูกจารึกไว้ พวกเรายังเห็นพวกเขา สัมผัสพวกเขา และไม่มีวันลืมพวกเขา

- เหตุการณ์ 9/11 ยังแสดงให้เห็นวีรบุรุษที่เปี่ยมด้วยคุณความดี แม้ในความเจ็บปวด พวกท่านเหล่านั้นก็เป็นประจักษ์พยานถึงความโอบอ้อมอารีและการรับใช้อย่างหาที่สุดมิได้

- นิวยอร์กอาจดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ แต่พวกท่านได้แสดงออกถึงการเกื้อกูลกันและเสียสละ ไม่มีใครคิดถึงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และการเมืองเลย นี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง

- สถานที่แห่งความตายนี้ยังเป็นสถานที่ของชีวิตเช่นกัน นี่คือบทเพลงสรรเสริญความดีที่มีชัยชนะเหนือความชั่ว สันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีชัยเหนือความเกลียดชังและความแตกแยก

- การที่ผู้นำศาสนาต่างๆ มาอยู่ร่วมกันที่นี่ จัดเป็นเครื่องหมายที่ทรงพลังมากๆ ของความต้องการที่จะแบ่งปันกัน และนี่คือแรงขับเคลื่อนไปสู่การคืนดีกัน นี่คือความยุติธรรมในโลกนี้

- แม้เราจะแตกต่างกัน แม้เราจะไม่เห็นพ้องต้องกัน แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันในโลกแห่งสันติ ขอให้เรายับยั้งความต้องการที่อยากให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกัน พวกเราสามารถและเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายแห่งภาษา วัฒนธรรม และศาสนา

- พวกเราต้องขจัดความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น และความขุ่นเคืองออกไปจากจิตใจของเรา พวกเรารู้ว่า สันติภาพในจิตใจนั้นคือของขวัญจากสวรรค์ ขอให้เราแสวงหาของขวัญนี้ด้วยการทำงานเพื่อสันติภาพ ทั้งในบ้าน ครอบครัว โรงเรียน และทุกที่ที่สงครามยังไม่มีวี่แววจะยุติ

Comments