โป๊ปฟรังซิสเยี่ยมผู้ต้องขังในเมืองฟิลาเดเฟีย

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานคูร์แรน ฟรอมโฮลด์ เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทันทีที่ไปถึง บรรดาผู้ต้องขังได้ทูลพระสันตะปาปาว่า พวกเขาร่วมมือร่วมใจทำเก้าอี้ให้พระสันตะปาปา พร้อมติดตราประจำพระองค์ ซึ่งพระสันตะปาปาทรงพิจารณาดู แล้วทรงยกนิ้วว่า "สอบผ่าน"ในส่วนของพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า

- พ่อทราบดีว่านี่ไม่ได้เป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับท่านเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวด้วย

- พ่อมาที่นี่เพื่อร่วมภาวนากับพวกท่าน และเราจะถวายทุกสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดแด่พระเจ้าไปพร้อมกัน

- พวกเราทราบดีว่า พระเยซูต้องการจะรักษาบาดแผลของเรา พระเยซูไม่ถามเราว่า พวกเราไปทำความผิดอะไรมา แต่พระองค์จะพูดกับเราว่า "ถ้าเราไม่ได้ล้างเท้าให้ท่าน เราจะไม่สามารถมอบชีวิตที่พระบิดาต้องการให้ท่านเป็นได้เลย"

- พระเยซูเสด็จมาหาเรา พระองค์ต้องการฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับเราอีกครั้ง พระเยซูต้องการให้เราก้าวเดินอีกครั้งและตระหนักว่าเรามีพันธกิจเพื่อพระองค์

- พระเยซูจะทรงล้างเท้าของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อที่เราจะได้กลับสู่สังคมอีกครั้งด้วยความชื่นชมยินดี

- ดังนั้น ขอให้ความรักของพระเยซูชำระล้างจิตใจของเรา และขอให้พระองค์นำเราให้ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง

หลังจากพระสันตะปาปาตรัสเสร็จ พระองค์ได้ไปทักทายและสวมกอดกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลด้วย


Comments