โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำคริสตชนที่เปี่ยมด้วยพระจิต จะคอยห่วงใยคนในกลุ่มของตนเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ผู้นำคริสตชนที่เปี่ยมด้วยพระจิต จะห่วงใยคนและจะนำจิตใจของคนในกลุ่มให้เจริญงอกงาม ตรงกันข้าม ผู้นำคริสตชนที่ไม่มีพระจิตประทับ เขาจะหยิ่งผยองและไม่ทำตัวเป็นผู้รับใช้ตามที่พระเยซูทรงสอน ทรงย้ำ ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่มันคือการทำหน้าที่อันหลากหลายให้สอดคล้องเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน


เย็นวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มพระจิตกว่า 90,000 คน ที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน งานนี้ "อันเดรอา โบเชลลี่" นักร้องเทเนอร์ระดับโลกมาร่วมร้องเพลงในงานด้วย เมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มพระจิตมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระองค์ทรงกล่าวขอโทษพวกเขาที่ในอดีต พระองค์เคยรู้สึก "ไม่ชอบและไม่สนับสนุน" กลุ่มดังกล่าว เพราะคิดว่าเป็นกลุ่มที่มีแต่การร้องรำทำเพลง แต่ไม่ค่อยทำงานจริงจัง แต่พอเวลาผ่านไป พระองค์ได้สัมผัสกับพวกเขาจริงๆ และความคิดของพระองค์ก็เปลี่ยนไปกลายมาเป็นการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ช่วงเริ่มต้นของพิธี พระสันตะปาปาทรงนำสวดบทภาวนาขอพระบิดา โปรดส่งพระจิตมาเป็นผู้ทรงนำทางให้คริสตชนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นพระจิตนี้ที่นำความหลากหลายมาสู่พระศาสนจักร พระสันตะปาปายังวอนขอพระเยซูโปรดช่วยคริสตชนทุกคนเดินไปบนหนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและรู้จักให้อภัยคืนดีกันด้วย

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสสอนทุกคน พระองค์ทรงเทศน์สอนแบบสดๆ จากใจว่า "ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่มันคือการทำหน้าที่อันหลากหลายให้สอดคล้องเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

"สำหรับคนที่เป็นผู้นำ มันมีการประจญล่อลวงท่านให้หยิ่งผยองและไม่ทำตัวเป็นผู้รับใช้ตามที่พระเยซูทรงสอน มันจะทำให้เรากลายเป็นคนคอยสั่งการอย่างเดียวและทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตน สิ่งนี้จะไม่ช่วยให้กลุ่มของเราได้รับการฟื้นฟูให้ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ผู้นำที่เปี่ยมด้วยพระจิต เขาจะนำทางกลุ่มเหมือนที่พระเยซูทรงกระทำ ผู้นำที่ดีต้องห่วงใยคนในกลุ่มและนำจิตใจของพวกเขาให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

"มิติของกลุ่มพระจิตในวันนี้จัดว่าเป็นคริสตศาสนสัมพันธ์ที่เข้มแข็งมาก เราทุกคนมีบ่อเกิดเดียวกันในศีลล้างบาป ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนต้องเริ่มที่การสวดภาวนา ขอให้เราดูแบบอย่างของบรรดามรณสักขียุคนี้ เพราะเลือดของมรณสักขียุคนี้ทำให้เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์คาทอลิกหรือศิษยาภิบาลของลูเธอรันที่ถูกฆ่าตายในค่ายนาซี หรือจะเป็นคริสตชนค็อปติก 23 คนที่ถูกฆ่าตัดศีรษะหลายเดือนก่อนหน้านี้ รวมไปถึงครูคำสอนของแองกลิกันที่ถูกฆ่าตายในอูกันดา พวกเขาทั้งหมดคือมรณสักขีอย่างแท้จริง" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบกลุ่มพระจิต
Comments