โป๊ปฟรังซิส: "ให้เราปรบมือให้กับปู่ย่าตายายของเรา โอกาสฉลองน.ยออากิมและน.อันนา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ดังนี้1) พระวรสารวันอาทิตย์: "พระเยซูไม่ได้พึงพอใจแค่ผลลัพธ์ของการทวีขนมปังและเลี้ยงสัตบุรุษ เพียงเพราะทำให้พวกเขาอิ่มท้อง แต่สิ่งที่เกินกว่านั้นคือพระเยซูพอใจที่ได้เห็นพวกเขาหิวกระหายพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้น เวลาที่เราเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราต้องช่วยเหลือพวกเขา ไม่ใช่เอาแต่บ่นว่าพวกเขา เพราะการบ่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เราทำสิ่งใดได้ก็ทำซะเถิด"

2) วันฉลองนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา: "วันนี้ พระศาสนจักรฉลองนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา พ่อจึงอยากใช้โอกาสนี้ทักทายไปยังบรรดาปู่ย่าตายายทุกคน ขอให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ปรบมือให้กับปู่ย่าตายายของเราที่อยู่ในโลกนี้ รวมถึงบางท่านที่อยู่บนสวรรค์ด้วย"

3) พระสันตะปาปาทรงกดลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Tablet เพื่อร่วมงานเยาวชนโลก 2016 ณ เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ พร้อมเชิญชวนเยาวชนทุกคนเข้าร่วมงานนี้กับพระองค์ด้วย


Comments