โป๊ปฟรังซิส: "อย่าดำเนินชีวิตคริสตชนเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าดำเนินชีวิตคริสตชนเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง แต่จงดำเนินชีวิตคริสตชนโดยการให้พระจิตนำทาง ทรงชี้ มีหลายวิธีที่เราจะปิดตัวเองไม่ต้อนรับพระจิต อาทิ การยึดติดกับกฏเกณฑ์โดยไม่รู้จักผ่อนปรนเหมือนพวกธรรมาจารย์ คนเหล่านี้ถูกพระเยซูตำหนิว่าเป็น "คนเสแสร้ง" พร้อมกันนี้ ทรงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลด้วย

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชพระจิต ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ บอกเราว่า พระจิตทรงทำงานในตัวเราแต่ละคนและในพระศาสนจักร พระเยซูทรงสัญญากับบรรดาศิษย์ว่า เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดา พระจิตจะเป็นผู้นำทางบรรดาศิษย์ไปสู่ความจริงต่างๆ ด้วยเหตุนี้ พระจิตจึงเป็นจิตแห่งความจริง

"โลกทุกวันนี้ต้องการชายและหญิงที่ไม่ปิดตัวเอง แต่พวกเขาจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระจิต การปิดตัวเองจากพระจิตไม่ได้หมายถึงการขาดเสรีภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นบาปอีกด้วย มันมีวิธีการหลายอย่างที่สามารถปิดตัวเองจากพระจิต อาทิ ความเห็นแก่ตัวและการยึดติดกับกฏเกณฑ์แบบไม่ผ่อนปรนเลย เรื่องแบบนี้เราพบเห็นได้จากทัศนคติของพวกธรรมาจารย์ คนพวกนี้ถูกพระเยซูตำหนิว่าเป็นคนเสแสร้ง พวกเขาเมินเฉยสิ่งที่พระเยซูสอน ดังนั้น จงอย่าดำเนินชีวิตคริสตชนเพื่อความต้องการของตัวเอง แต่ไม่ช่วยเหลือคนอื่น

"พระคุณของพระจิตได้โปรยปรายลงมายังพระศาสนจักรและเราแต่ละคน เพื่อที่ว่า เราจะได้ดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อที่แท้จริงและมีความเมตตาอย่างร้อนรน พวกเราจะได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการคืนดีและสันติให้กับโลก พระคุณของพระจิตยังได้ฟื้นฟูโลกขึ้นใหม่ พระจิตคือผู้ที่พระคริสตเจ้าทรงส่งมาจากพระบิดา พระจิตพระผู้สร้างทรงเป็นผู้ให้ชีวิตกับทุกสิ่ง เราต้องเคารพสิ่งสร้าง เพราะนี่คือข้อเรียกร้องแห่งความเชื่อของเรา

"ขอให้เราสวดขอพระจิตและวอนขอพระคุณของพระองค์ พึงระลึกไว้ว่า เราจะต้องสู้อย่างไม่ย่อท้อต่อบาปและการคดโกง จงอุทิศตนด้วยความอดทนเพื่อปกป้องงานแห่งความยุติธรรมและสันติ" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน นอกจากนี้ พระองค์ทรงตระหนักถึงน้ำใจดีของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ด้วย

ช่วงท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงการสถาปนา "บุญราศีออสการ์ โรเมโร่ มรณสักขี" พระสังฆราชชาวเอลซัลวาดอร์ที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะถวายมิสซา พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 250,000 คน

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชพระจิต

Read More: Vatican RadioComments