โป๊ปฟรังซิส: "คาริตัสเจ็บป่วยจากการช่วยคน ดีกว่าเจ็บป่วยแบบไม่ลงมือทำอะไรเลย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำอีกครั้ง อยากให้สมาชิกพระศาสนจักรเจ็บตัวจากการออกไปตามท้องถนนและช่วยเหลือผู้คน เพราะการเจ็บป่วยแบบนี้ดีกว่าการนั่งปิดปากอยู่เฉยๆ นั่งเก็บตัวเงียบๆ แต่ไม่ลงมือทำอะไรเลย ทรงให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มคาริตัส เป็นเหมือน "มือของพระเยซู" บนโลกนี้ที่คอยช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากทุกคนช่วงเย็นวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับกลุ่มคาริตัสสากล ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสที่กลุ่มคาริตัสมาประชุมประจำปีพร้อมกันที่กรุงโรม

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "งานสังคมสงเคราะห์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในโลกใบนี้ บางครั้งต้องประสบกับปัญหา แต่การลงมือทำดีกว่าเราปิดปากเงียบอยู่ในพระศาสนจักร แล้วไม่ลงมือทำอะไรเลย พ่อพูดไปหลายครั้งแล้วว่า อยากให้พระศาสนจักรออกไปตามท้องถนน การไปอยู่บนถนนอาจทำให้เราประสบอุบัติเหตุ แต่มันก็ดีกว่าเก็บตัวอยู่ในห้อง แล้วเจ็บป่วยอยู่ในนั้น

"พ่ออยากให้พระศาสนจักรบาดเจ็บ ถูกทำร้าย และเนื้อตัวเปรอะเปื้อน เพราะมันหมายความว่า เราออกไปทำงานตามท้องถนน แต่ถ้าเรามันแต่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง พระศาสนจักรก็จะสุขภาพไม่ดี นี่คือสิ่งที่พ่ออยากเน้นย้ำสมาชิกคาริตัสทุกคน

"พวกท่านคือเครื่องจักรของพระศาสนจักรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความรัก พวกท่านทำงานร่วมกันเพื่อสนองต่องานแห่งความเมตตา พวกท่านได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงตนเองผ่านทางการดำเนินชีวิตของท่าน พวกท่านได้นำทางพระศาสนจักรในชีวิตแต่ละวัน

"น่าเศร้าที่วัฒนธรรมยุคนี้ มองว่ามนุษย์คือสินค้าชิ้นหนึ่ง สินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ และเมื่อหมดประโยชน์ก็ทิ้งมันไป เราจึงเห็นการแสวงหาประโยชน์และกดขี่ข่มเหงมนุษย์เต็มไปหมด อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยพบเห็น

"กระนั้น พ่ออยากย้ำว่า ไม่มีใครที่ไม่ได้รับความรักจากพระเจ้าหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระองค์ เพราะสมาชิกคาริตัสคือมือของพระเยซูบนโลกใบนี้ พวกท่านคอยช่วยเหลือพวกเขา พวกท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตและใจของพวกเขา

"ดังนั้น พ่อขอให้สมาชิกคาริตัสทุกคน ยืนหยัดในความรักของพระเจ้า ขอให้ก้าวออกจากตัวเองและออกไปช่วยเหลือผู้คนในสังคม จงนำความรักของพระเจ้าไปสัมผัสพวกเขา เพราะนี่คือการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงถึงพระคริสตเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาให้กลุ่มคาริตัส


Comments