โป๊ปฟรังซิส: "ปีศาจทำทุกทางเพื่อให้คริสตชนแตกแยกกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ปีศาจทำทุกทางเพื่อให้คริสตชนแตกแยกกัน ปีศาจไม่สนใจว่าใครคือคาทอลิก โปรเตสแตนท์ หรือออโธด็อกซ์ เพราะยังไงคนเหล่านี้ก็คือคริสตชน ทรงย้ำ คริสตชนไม่ควรรอให้นักเทวศาสตร์บรรลุข้อตกลงเรื่องเอกภาพคริสตชน เพราะถ้ารอไปเรื่อยๆ คริสตชนคงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ทันวันพิพากษาครั้งสุดท้ายสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ไปยังกลุ่ม "จอห์น บทที่ 17" ซึ่งจัดการประชุมที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มดังกล่าวตั้งขึ้นตามพระวรสารของนักบุญจอห์น บทที่ 17 ซึ่งพระเยซูทรงภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน กลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนท์

พระสันตะปาปา ตรัสในวิดีโอนี้ว่า "ความแตกแยกคืองานของบิดาแห่งการโกหก บิดาแห่งความขัดแย้ง ปีศาจทำทุกทางเพื่อทำให้พวกเราคริสตชนแตกแยกกัน พ่อรู้สึกว่า สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการโต้แย้ง หรือบางคนอาจหาว่าพ่อเป็นพวกนอกรีต แต่นี่คือสิ่งที่บางคนรู้ดี เพราะแม้ว่า เราจะมีความแตกต่างกัน แต่พวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกัน

"ปีศาจรู้ดีว่าคริสตชนคือศิษย์ของพระคริสตเจ้า มันรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกัน มันรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน ปีศาจไม่สนใจเลยว่า คริสตชนนั้นจะเป็นออโธด็อกซ์ ลูเธอรัน คาทอลิก หรือโปรเตสแตนท์นิกายใดก็ตาม มันไม่แคร์! เพราะคนเหล่านี้ก็เป็นคริสตชนนั่นเอง

"พ่อจึงอยากเห็นพวกท่านมาประชุมกันและใช้เวลาสวดภาวนาร่วมเพื่อแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกัน ... ความแตกแยกคือบาดแผลของพระศาสนจักร พวกเราไม่ต้องการให้บาดแผลนี้ยังถูกเปิดออก คริสตชนจึงต้องแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเราต้องสวดภาวนาให้แก่กันและต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับใช้ผู้ยากไร้ทุกคน

"พ่อมั่นใจว่า ไม่มีนักเทวศาสตร์คนไหนที่จะนำความเป็นหนึ่งเดียวกันมาสู่พวกเราคริสตชน งานของนักเทวศาสตร์เป็นเรื่องจำเป็นต่อความเข้าใจ แต่ถ้าเราคาดหวังจะให้นักเทวศาสตร์บรรลุถึงข้อตกลงระหว่างกัน พ่อคิดว่า พวกเราจะบรรลุสิ่งนั้นหลังวันพิพากษาไปแล้ว

"ขอให้พระจิตนำความเป็นหนึ่งเดียวกันมาสู่คริสตชน เพื่อที่ว่า พวกเราจะได้เปิดใจให้กับของขวัญของพระจิตด้วยคำภาวนา มิตรภาพแก่กัน ความใกล้ชิด และการแบ่งปันกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments