โป๊ปฟรังซิส: "เด็กๆ ต้องอย่าหยุดฝัน เพราะนี่คือการเปิดประตูแห่งความสุข"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องเด็กๆ ที่นั่งรถไฟมาเข้าเฝ้าพระองค์ อย่าหยุดฝัน เพราะการมีความฝันคือการเปิดประตูแห่งความสุขให้ตัวเอง ส่วนคนที่ไม่มีฝันคือคนที่หัวใจปิดตายช่วงสายวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆ กว่า 200 คนที่มาเข้าเฝ้าด้วยการ "นั่งรถไฟ" มาลงที่สถานีในวาติกัน โดยเด็กๆ เหล่านี้ เป็นลูกของผู้ต้องขังที่ถูกจองจำในเรือนจำกรุงโรม การเข้าเฝ้าครั้งนี้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของการรถไฟแห่งประเทศอิตาลี

สำหรับการเข้าเฝ้าครั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงให้เด็กๆ เข้ามาพูดคุยกับพระองค์แบบกันเอง โดยเป็นทั้งแบบส่วนพระองค์และกล่าวให้โอวาทแบบรวม

ในส่วนพระดำรัสแบบรวม พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับเด็กๆ ทุกคนว่า "พ่อขอร้องลูกๆ ทุกคนว่า อย่าหยุดฝัน เพราะการฝันคือการเปิดประตูแห่งความสุข ส่วนหัวใจของคนที่ไม่มีความฝันคือหัวใจที่ปิดตาย พ่อหวังว่า พวกลูกจะไม่เป็นแบบนั้นนะ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับเด็กๆ ที่นั่งรถไฟมาเข้าเฝ้าพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments