โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้ามองเราและตรัสสิ่งใดกับเรา ระหว่างเรียกให้ติดตามหรือเรียกให้สำนึกผิดกลับใจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระเจ้ามองเราทุกคนด้วยความรัก แต่การที่พระเจ้ามองมาที่เรา พระองค์จะบอกเราให้ติดตามพระองค์หรือบอกให้เราสำนึกผิดในบาปที่ทำ เหมือนอย่างที่พระเยซูมองไปที่นักบุญเปโตร เพื่อเรียกให้ติดตามพระองค์ มองไปเพื่อให้เขาสำนึกผิดตอนที่ปฏิเสธพระองค์ 3 ครั้ง และมองไปที่นักบุญเปโตร เพื่อบอกให้เขาดูแลฝูงแกะของพระองค์ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงถามเปโตร 3 ครั้งว่า "ซีโมน บุตรของจอห์น ท่านรักเราไหม"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "คืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน เปโตรปฏิเสธพระเยซู 3 ครั้ง เมื่อพระองค์ถูกจับและมองมาที่เปโตร เขาจึงร้องไห้ออกมา พระวรสารของนักบุญลูกาก็กล่าวไว้ว่าเปโตรร้องไห้ออกมาเช่นกัน ความร้อนรนในช่วงแรกเริ่มที่ได้ติดตามพระเยซูแปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์ระทม เพราะเปโตรได้ทำบาป เขาปฏิเสธพระเยซู

"การที่พระเยซูมองมายังเปโตรนั้น นี่เป็นการมองเข้าไปที่หัวใจของเขา นี่เป็นการมองเข้าไปลึกถึงหัวใจมากกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรก เป็นการมองและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ การเปลี่ยนชื่อของเขาใหม่ (ซีโมนเป็นเปโตร) และยังเป็นการทำให้เขามีกระแสเรียกใหม่ ส่วนการมองครั้งที่สอง พระเยซูมองไปที่หัวใจของเปโตร เพื่อให้เขาสำนึกผิดหลังจากปฏิเสธพระองค์

"ส่วนการมองครั้งที่สามคือในพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงขอร้องเปโตรให้ดูแลฝูงแกะของพระองค์ พระวรสารยังเล่าเหตุการณ์ด้วยว่า เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระเยซูทรงถามว่า 'ท่านรักเราไหม' ถึง 3 ครั้ง แต่นี่แหละคือการมองครั้งที่สาม และเป็นการมองเพื่อมอบพันธกิจให้กับเปโตร

"การมองครั้งแรกคือการมองเพื่อเลือกเขามาเป็นศิษย์ติดตาม การมองครั้งที่สองคือการมองในตอนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซู เป็นการมองที่เรียกร้องให้เปโตรสำนึกผิดในบาปที่ทำไป ส่วนครั้งที่สามคือการมองเพื่อมอบหมายพันธกิจ

"ดังนั้น พ่ออยากให้เราทุกคนกลับไปอ่านบทสนทนาในพระวรสารวันนี้อีกครั้ง เพื่อจะได้ไตร่ตรองว่า พระเยซูตรัสอะไรกับเรา พระองค์มองมาที่เราหรือเปล่า เป็นการมองเพื่อเรียกเราให้ติดตามพระองค์ มองเพื่อให้เราสำนึกผิดและขอโทษพระองค์ไหม พระเยซูทรงมองพวกเราด้วยความรัก ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราสวดขอพระเจ้า โปรดมองมาที่เราและตรัสสอนเราด้วยว่า เราต้องทำสิ่งใดต่อไป" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments