โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ ที่ติดตามทั้งพระเยซูและจิตตารมณ์ทางโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ น่าเศร้าที่เห็นคริสตชนอยากติดตามพระเยซูและจิตตารมณ์ทางโลกไปพร้อมกัน เพราะนี่คือการเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ ทรงสอน เราต้องรู้จัก "ศาสตร์แห่งการรับใช้และการถ่อมตน" เราสามารถรับใช้คนอื่นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสก่อนเรา รวมไปถึงการนำความร่ำรวยที่มีออกไปรับใช้ผู้อื่นช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีใครที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์ จะไม่ได้รับการตอบแทน ในโลกนี้เขาจะได้รับการเบียดเบียน แต่ในโลกหน้าเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร คนกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้าย และกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นกลุ่มแรก"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "หลังจากเปโตรทูลพระเยซูว่าเขาได้สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์ พระเยซูไม่ได้ตอบกลับเปโตรเกี่ยวกับความร่ำรวยเลย ในทางกลับกัน พระองค์ทรงสัญญาถึงพระอาณาจักรสวรรค์ แต่มันจะมาด้วยการเบียดเบียนและด้วยไม้กางเขน

"เมื่อคริสตชนยึดติดกับสิ่งของทางโลก เขาได้สร้างความประทับใจแย่ๆ ของการเป็นคริสตชนที่ต้องการจะครอบครองของ 2 สิ่ง นั่นคืออยากครอบครองทั้งสวรรค์และโลก พระเยซูตรัสว่าการติดตามพระองค์จะได้ไม้กางเขนและการเบียดเบียน นี่คือการปฏิเสธตัวเองและพร้อมรับความเจ็บปวดบนไม้กางเขนทุกวัน กระนั้น บรรดาศิษย์มีการประจญล่อลวง พวกเขาติดตามพระเยซู แต่ก็ยังต่อรองถึงอำนาจอยู่ดี ตัวอย่างชัดๆ ก็คือมารดาของยาก็อบและจอห์นมาทูลถามพระเยซูเกี่ยวกับตำแหน่งของลูกตนเอง นี่คือการสนใจแต่เรื่องทางโลกในการติดตามพระเยซู

"อย่างไรก็ตาม หัวใจของบรรดาศิษย์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในวันสมโภชพระจิต พวกเขาเข้าใจทุกสิ่งอย่างกระจ่างชัด การติดตามพระเยซูแบบไม่หวังผลตอบแทนคือคำตอบแบบที่พระเยซูทรงให้เรา เมื่อใดที่เราต้องการเดินไปกับพระเยซูและโลก เดินไปกับความยากจนและความร่ำรวย เราก็เป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ ที่มุ่งหวังจะได้รับวัตถุสิ่งของ นี่คือจิตตารมณ์ทางโลก

"พวกเราต้องจดจำสิ่งที่พระเยซูตรัสให้ดี 'คนกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้าย และกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นกลุ่มแรก' ในมุมมองตามประสามนุษย์ การติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องดีแน่ เพราะมันคือการรับใช้ แต่พระเยซูทรงทำแบบนั้น ถ้าพระเจ้าให้โอกาสกับเราก่อนใคร เราก็ต้องให้โอกาสนั้นกับคนอื่นก่อนด้วย เพราะนี่คือการรับใช้ ถ้าพระเจ้าให้เรามีความสามารถในการครอบครองสิ่งต่างๆ เราก็ต้องนำที่เรามีไปบริการรับใช้คนอื่นด้วย

"มีอยู่ 3 สิ่งที่นำเราออกจากพระเยซู นั่นคือ ความมั่งคั่ง ความหยิ่งยะโส และการทะนงตน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม 3 สิ่งนี้ถึงอันตรายมากๆ พระเยซูต้องการให้เรานำสิ่งของทางโลกเหล่านี้ออกจากตัว พระองค์ทรงใช้เวลานานมากๆ ในการทำให้บรรดาศิษย์เข้าใจคำสอนนี้ พวกเราก็เช่นกัน เราต้องสอนตัวเองให้รู้จัก 'ศาสตร์แห่งการรับใช้' รวมไปถึง 'ศาสตร์แห่งความถ่อมตน'

"มันน่าเศร้านะที่ต้องเห็นคริสตชน ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส พระสงฆ์ หรือพระสังฆราช ที่ต้องการจะติดตามพระเยซูและครอบครองสิ่งของทางโลก มันน่าเศร้าที่เห็นพวกเขาอยากติดตามพระเยซูและจิตตารมณ์ทางโลกไปพร้อมกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Comments