โป๊ปฟรังซิส: "ชุมชนคริสตชนต้องดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ชุมชนคริสตชนต้องดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น เราต้องอย่าประกาศข่าวดีแต่ปาก แต่ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในเราด้วย ทรงชี้ คริสตชนไม่ได้รับกระแสเรียกให้ดำเนินชีวิตขัดแย้งกับคนอื่น แต่เรามีกระแสเรียกในการดำเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน นอกจากนี้ วันนี้ยังเป็นวันสมโภชพระตรีเอกภาพอีกด้วย

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันกับทุกคนว่า "การสมโภชพระตรีเอกภาพในวันนี้คือพื้นฐานสำคัญที่สุดของความเชื่อคริสตชน นี่คือธรรมล้ำลึกของสามพระบุคคล ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ การสมโภชนี้ยังเป็นการรื้อฟื้นพันธกิจของเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและในหมู่คริสตชน

"พวกเราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตโดยปราศจากคนอื่น ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตขัดแย้งกับคนอื่น แต่เราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นและมีชีวิตเพื่อผู้อื่น สิ่งนี้หมายถึงการต้อนรับและเป็นประจักษ์พยานต่อความงดงามของพระวรสาร การรักกันและกัน การแบ่งปันและร่วมทนทุกข์ไปด้วยกัน และยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะให้อภัยด้วย

"โอกาสนี้ พ่ออยากกล่าวถึงเป็นพิเศษไปยังชุมชนคริสตชน พวกท่านเหล่านี้ถูกเรียกมาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น ต้องมีความสามารถในการแบ่งปันความยอดเยี่ยมของพระตรีเอกภาพและการประกาศข่าวดี ไม่ใช่ประกาศด้วยวาจาอย่างเดียว แต่ยังต้องแสดงออกถึงพละกำลังแห่งความรักของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในเราแต่ละคนด้วย

"พระจิตเจ้าจะนำเราไปสู่การเข้าใจคำสอนของพระคริสตเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ และพระเยซูเสด็จมายังโลกเพื่อนำเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ทุกสิ่งในชีวิตคริสตชนจะหมุนรอบๆ ธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ พ่อจึงอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนมาทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนพร้อมกัน เอาล่ะ เรามาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต พร้อมกันนะ

"สุดท้ายนี้ ขอให้เราสวดขอแม่พระ โปรดช่วยพระศาสนจักรให้การดูแลทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้และผู้ที่เป็นส่วนเกินของสังคม ขอให้พวกเขาได้พบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเรา" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนมาร่วมการแห่ศีลมหาสนิท (วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า) ซึ่งสังฆมณฑลโรมจะจัดตรงวันที่กำหนดในปฏิทินคาทอลิก นั่นคือ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายนนี้ด้วย โดยการแห่ศีลจะเป็นการแห่จากมหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน ไปยังมหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่

Read More: Vatican Radio

Comments