โป๊ปฟรังซิส: "พัฒนาการทางสังคมวัดจากความสามารถในการปกป้องชีวิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พัฒนาการทางสังคมวัดจากความสามารถในการปกป้องชีวิต ไม่ใช่วัดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทรงย้ำ การทำแท้ง การปล่อยให้คนงานตายในที่ทำงาน การปล่อยให้ผู้อพยพลอยเคว้งกลางทะเล จัดเป็นการทำร้ายชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้นช่วงสายวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาคมวิทยาศาสตร์และชีวิตที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งกลุ่ม

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "ก่อนอื่น พ่อต้องขอบคุณพวกท่านในการทำงานเพื่อส่งเสริมการปกป้องชีวิตมนุษย์ในสังคม ความรักของพระคริสตเจ้าเรียกร้องเราให้เป็นผู้รับใช้ของสิ่งที่เล็กที่สุด (หมายถึงเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา) ไปจนถึงบรรดาผู้สูงอายุ สิทธิแรกเกิดของชีวิตต้องได้รับการตระหนักและปกป้อง

"ขอให้พวกท่านตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตและตัวมนุษย์ เพื่อที่ว่า วิทยาศาสตร์จะได้กลายเป็นการรับใช้มนุษยชาติ ไม่ใช่มนุษย์ต้องมารับใช้วิทยาศาสตร์

"พัฒนาการทางสังคมจะถูกตรวจวัดจากความสามารถในการปกป้องชีวิต มากกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หายนะจากการทำแท้งคือการทำร้ายชีวิตมนุษย์ การปล่อยให้พี่น้องของเราต้องลอยเคว้งในทะเลก็คือการทำร้ายชีวิตมนุษย์ การตายในที่ทำงานคือการทำร้ายชีวิตมนุษย์ เพราะมันคือการไม่เคารพเงื่อนไขความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน นอกจากนี้ การก่อการร้าย สงคราม ความรุนแรง และการการุณยฆาต ก็เป็นการทำร้ายชีวิตมนุษย์ด้วยเช่นกัน

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้พวกท่านเดินหน้าทำงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิตต่อไป ขอให้พวกท่านเสวนากับโลกของวิทยาศาสตร์ แม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า เราก็ต้องเสวนากับเขาด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments