โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ต้องอย่ากลัวการตักเตือนลูกเวลาทำผิด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พ่อแม่ต้องอย่ากลัวการตักเตือนลูกๆ เวลาที่ลูกทำผิด เราต้องสอนให้เขาปรับปรุงตัวเป็นคนดีให้ได้ อย่าผลักหน้าที่นี้ให้เป็นหน้าที่ของครู ทรงชี้ สังคมสมัยนี้แปลกมาก เวลาครูลงโทษเด็กที่ทำผิด พ่อแม่จะมาเอาเรื่องครูทันที


ช่วงสายวันพุธที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 40,000 คน ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับครอบครัว โดยเป็นเรื่องของ "บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการให้การศึกษาแก่ลูกหลาน"

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อทราบดีว่า มันมีปัญหามากมายที่บรรดาพ่อแม่ต้องเผชิญในทุกวันนี้ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังสถานการณ์ยากลำบาก อาทิ คู่สมรสที่หย่าร้าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม พ่อขอร้องเลยว่า ได้โปรดอย่านำลูกเป็นตัวประกันโดยเด็ดขาด!

"บ่อยครั้ง พ่อแม่กลัวการตักเตือนลูกในการปรับปรุงตัวจากผิดให้เป็นถูก พ่อแม่ไม่ทำอะไร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง พ่ออยากแบ่งปันเรื่องของตัวพ่อเองสักเล็กน้อย ตอนพ่อเป็นเด็ก เวลาที่พ่อพูดจาหยาบคายหรือพูดไม่ดีกับครู คุณแม่ของตัวพ่อเองจะไปที่โรงเรียนเพื่อไปกล่าวขอโทษคุณครูท่านนั้นทันที จากนั้น เมื่อกลับมาบ้าน แม่จะลงโทษพ่อและสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องให้

"น่าแปลก เรื่องแบบนี้กลับไม่เป็นที่ชอบใจในสังคมยุคปัจจุบัน บ่อยครั้ง คุณครูพยายามจะลงโทษเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัย แต่กลับต้องมาถูกลงโทษจากพ่อแม่ของเด็กเสียเอง การทะเลาะกันระหว่างผู้ปกครองและครู จะทำให้ผู้ปกครองปลีกตัวออกห่างจากการอบรมสั่งสอนลูกของตน แบบนี้ไม่ดีแน่ เพราะมันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน มันไม่มีการพูดจาหารือกัน

"ในทางกลับกัน กลุ่มคริสตชนถูกเรียกมาเพื่อส่งเสริมพันธกิจการอบรมสั่งสอนต่อครอบครัว คริสตชนทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสว่างแห่งพระวาจาของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกหลาน ได้รับการอธิบายจากนักบุญเปาโล นั่นคือ ทุกสิ่งดำรงอยู่ในความรักซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า แม้จะอยู่ในครอบครัวที่ดีที่สุดแล้ว มันก็ยังต้องมีการส่งเสริมกันและต้องมีความอดทนต่อกันด้วย" พระสันตะปาปาตรัสในช่วงท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศจีน พร้อมภาวนาให้กับคริสตชนที่กำลังถูกเบียดเบียนอยู่ทุกมุมโลกด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments