โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราพูดขอโทษไม่เป็น เราก็ให้อภัยคนอื่นไม่เป็น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ชีวิตครอบครัวต้องรู้จักพูด "ขอร้อง ขอบคุณ และขอโทษ" คำเหล่านี้ดูเรียบง่าย แต่มันยากพอสมควรที่จะนำไปปฏิบัติ ทรงชี้ สังคมยุคใหม่มองความเมตตาและความสุภาพเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอ แต่มุมมองนี้ต้องไม่เกิดในครอบครัวเด็ดขาด ทรงเตือน คริสตชนที่ไม่รู้จักขอบคุณคือคนที่หลงลืมภาษาของพระเจ้า ทรงสอน ถ้าเราพูดขอโทษไม่เป็น เราก็ให้อภัยคนอื่นไม่เป็นด้วย

ช่วงสายวันพุธที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 45,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเรื่องชีวิตครอบครัว เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆ มา

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การสอนคำสอนในวันนี้ เป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่การไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและเหตุการณ์ต่างๆ บนประตูทางเข้านี้ถูกเขียนขึ้นด้วยคำพูด 3 คำ ซึ่งพ่อเคยพูดไปแล้วหลายครั้ง นั่นคือ 'ขอร้อง ขอบคุณ และขอโทษ' นี่คือคำพูด 3 คำที่จะเปิดประตูสู่ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข นี่เป็นคำพูดที่เรียบง่าย แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะนำไปปฏิบัติ คำพูดทั้ง 3 นี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนมารยาทที่ดีเท่านั้น แต่มันตั้งอยู่บนความรักอันลึกซึ้งและความเคารพต่อผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเสริมสร้างพละกำลังต่อชีวิตครอบครัว

"คำพูดคำแรก 'ขอร้อง' ... แม้แต่พระเยซูเอง พระองค์ยังทรงขอร้องเราก่อนที่พระองค์จะเข้ามาสู่ชีวิตของเรา สิ่งนี้มีเขียนในหนังสือวิวรณ์ 'ดูเถิด เรากำลังยืนเคาะประตู' (วิวรณ์ 3:20)

"คำพูดที่สอง 'ขอบคุณ' ... คำนี้คือสิ่งจำเป็นในชีวิตคริสตชน บ่อยครั้งในสังคมสมัยใหม่ คำพูดชั่วร้ายและพฤติกรรมแย่ๆ ถูกกระตุ้นออกมาเสมือนการแสดงออกทางเสรีภาพ ขณะที่ความเมตตาและความสุภาพถูกมองว่าเป็นเหมือนเครื่องหมายของความอ่อนแอ หรือถูกมองว่าไม่น่าไว้วางใจ ทัศนคติแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว

"สำหรับผู้มีความเชื่อในพระเจ้า สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในครอบครัวก็คือความสำนึกในบุญคุณ เพราะนี่คือหัวใจของความเชื่อ คริสตชนที่ไม่รู้จักขอบคุณคือคนที่หลงลืมภาษาของพระเจ้า จิตวิญญาณของการสำนึกและความกตัญญูในครอบครัวคือพื้นฐานสำหรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยุติธรรมทางสังคม

"สุดท้าย คำว่า 'ขอโทษ' คำนี้เป็นคำที่พูดออกมายากมากๆ แต่มันเป็นคำพูดที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเรารู้จักขอให้คนอื่นยกโทษให้เรา เราก็ต้องรู้จักยกโทษให้คนอื่นด้วย ถ้าเราพูดขอโทษไม่เป็น มันก็หมายความว่า เราไม่สามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้ ดังนั้น อย่าให้วันๆ หนึ่งผ่านไป โดยที่เราไม่ทำให้ครอบครัวสงบสุข

"คำพูดสำคัญทั้ง 3 ในวันนี้ เป็นคำพูดง่ายๆ แต่บางครั้ง มันก็เป็นอุปสรรคในใจเรา ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดช่วยเราให้กล่าวคำเหล่านี้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในจิตใจของเรา ในบ้านของเรา และแม้แต่ในสังคม" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนสวดบท "วันทามารีย์" พร้อมกัน โอกาสที่วันนี้ 13 พฤษภาคม เป็นวันฉลองแม่พระแห่งฟาติมา

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio


Comments