โป๊ปฟรังซิส: "การหมั้นต้องการจากความวางใจและการเชื่อใจกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน "การหมั้น" ต้องเกิดจากความวางใจและการเชื่อใจกัน เพราะพันธะของความรักระหว่างชายกับหญิงคือพันธะสำหรับชีวิต มันไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ภายในวันเดียว แต่ต้องเกิดจากการไตร่ตรองอย่างดีแล้ว ทรงหวังเห็นหนุ่มสาวที่เตรียมจะแต่งงาน วางแผนด้วยปรีชาญาณและความชื่นชมยินดีในพระเจ้า ไม่ใช่เตรียมตัวด้วยจิตตารมณ์โลกช่วงสายวันพุธที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

หัวข้อการสอนคำสอนในวันนี้ ยังเป็นเรื่องครอบครัว พระสันตะปาปาทรงเลือกที่จะสอนเกี่ยวกับความสำคัญของ "การหมั้น" ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การแต่งงาน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การหมั้นต้องเกิดขึ้นด้วยความวางใจและการเชื่อใจกัน มันเป็นเรื่องงดงามมากที่คนสองคนซึ่งหมั้นหมายกันได้แต่งงานด้วยกัน พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้กัน แบ่งปันกัน และมีส่วนร่วมอย่างดีในการอุทิศตนให้กันและกัน

"มันเป็นความรักที่ต้องการการไตร่ตรองเชิงลึกในตัวมันเอง และการไตร่ตรองนี้ต้องรับรู้ถึงความหมายอย่างครบครันก่อนจะเข้าสู่การแต่งงาน พันธะของความรักระหว่างชายกับหญิงคือพันธะสำหรับชีวิต พันธะนี้จะเกิดขึ้นแบบไม่เตรียมตัวอย่างดีไม่ดี มันไม่ใช่บางสิ่งที่คุณจะทำแบบวันเดียวเสร็จ

"วันนี้ พ่อมองไปเห็นคู่หมั้นหลายคู่ที่นั่งอยู่ที่นี่ พ่ออยากให้พวกท่านวางใจกันและกันแบบลึกสุดใจ เพื่อที่ว่า ท่านจะได้เอาชนะความยากลำบากต่างๆ รวมถึงอุปสรรคทุกประเภทที่เข้ามาบนหนทางสู่การแต่งงาน

"สังคมและวัฒนธรรมทุกวันนี้ มีแต่ความยุ่งยากและอุปสรรคมากมายที่ไม่ได้ช่วยเยาวชนชายหญิงในการแต่งงานเลย  พ่อจึงอยากขอร้องคู่หมั้นทุกคู่เข้ารับการอบรมเตรียมแต่งงาน เพราะการอบรมนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ ที่จะช่วยเราให้ไตร่ตรองถึงความรักที่มีต่อกัน ไตร่ตรองถึงอนาคตและความเชื่อของเราที่จะร่วมแบ่งปันกัน

"สุดท้ายนี้ พ่อขอเชิญชวนเราทุกคนสวดภาวนาให้เยาวชนชายหญิงที่กำลังคิดจะเตรียมงานแต่งงาน ขอให้พวกเขาเตรียมตัวด้วยปรีชาญาณ ความหวัง และความชื่นชมยินดีในพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เตรียมตัวด้วยจิตตารมณ์โลก" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้ายComments