โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนที่ทำตัวไร้ประโยชน์ต่อส่วนรวมและอย่าค้ากำไรโดยใช้พระนามของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนที่ทำตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น อย่าเป็นคริสตชนที่ค้ากำไรโดยใช้พระนามของพระเจ้ามาทำธุรกิจ แต่จงเป็นคริสตชนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ทรงย้ำ ก่อนอธิษฐานขอสิ่งใดจากพระเจ้า ถ้าหากเรายังมีเรื่องบาดหมางกับใคร จงไปคืนดีกับเขาก่อน แล้วพระบิดาถึงจะอภัยบาปของท่านช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อ และขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า "อย่าทำให้บ้านของพระบิดาต้องกลายเป็นซ่องโจร" และสุดท้าย พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐาน จงเชื่อว่าท่านจะได้รับ แล้วท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด จงให้อภัย เพื่อที่พระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์จะให้อภัยท่านด้วย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พระวรสารวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันวิธีการดำเนินชีวิต 3 เรื่อง โดยใช้ภาพลักษณ์ของต้นมะเดื่อที่ไม่ผลิดอกออกผล บรรดาพ่อค้าในพระวิหาร และการเป็นคนที่มีความเชื่อ

"เรื่องแรก ต้นมะเดื่อเป็นเครื่องหมายของชีวิตที่เป็นหมันซึ่งไม่สามารถให้สิ่งใดๆ หรือสิ่งดีกับผู้อื่น ต้นมะเดื่อเป็นเครื่องหมายของคนที่ดำเนินชีวิตแต่เพื่อตัวเอง เห็นแก่ตัว และไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆ (กับตน) พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อเพราะมันไม่บังเกิดผล มันเป็นเครื่องหมายของคนที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่น เป็นเครื่องหมายของคนที่มีชีวิตเพื่อตัวเอง สุดท้ายแล้ว คนเหล่านี้จะกลายเป็นโรคประสาท พระเยซูประณามจิตวิญญาณที่ไม่บังเกิดผล จิตวิญญาณที่มีแต่อีโก้

"เรื่องที่สอง การดำเนินชีวิตที่ทำตัวเป็นผู้หากำไรอย่างเดียว อาทิ พวกพ่อค้าในพระวิหารที่มัวแต่ยุ่งกับการแลกเปลี่ยนเงินตราและขายสัตว์ที่จะใช้ในการถวายบูชา คนพวกนี้คือคนที่ทำธุรกิจศาสนา เพราะพวกเขาใช้พิธีถวายบูชาแด่พระเจ้ามาทำการค้าและเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ ยังมีพวกพระสงฆ์ที่เรียกร้องสัตบุรุษให้ทำบุญและเก็บเงินจำนวนมากจากพวกเขา โดยไม่เว้นแม้แต่คนยากไร้ พระเยซูไม่พูดจาอ้อมค้อมเลยในตอนที่พระองค์ขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร พระองค์ตรัสว่า 'บ้านของเราต้องเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่พวกท่านมาทำให้กลายเป็นซ่องโจร'

"สัตบุรุษที่มาแสวงบุญและวิงวอนขอพรจากพระเจ้า พวกเขาเสียสละ แต่พวกพ่อค้าเหล่านี้มาเอาเปรียบพวกเขา พวกสมณะไม่สอนสัตบุรุษเหล่านี้ให้สวดภาวนา พวกสมณะไม่สอนคำสอนให้พวกเขา นี่คือซ่องโจรชัดๆ จ่ายเงินทำบุญถึงจะเข้าพระวิหารได้ พวกเขากำลังทำพิธีในวิถีทางที่ว่างเปล่าโดยปราศจากความเชื่อความศรัทธา พ่อไม่รู้นะจะพูดอย่างไรดี บางที มันจะดีกว่านี้ที่เราจะไตร่ตรองว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราได้พบตามสถานที่ต่างๆ เพราะนี่คือการใช้สิ่งของของพระเจ้าเพื่อผลกำไรส่วนตัว

"เรื่องที่สาม ชีวิตแห่งความเชื่อที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเยซู การมีความเชื่อและการสวดภาวนาขอพระเจ้าจะช่วยทำอัศจรรย์ให้เรา นี่คือรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่มีความเชื่อ หลายคนอาจถามพ่อว่า 'พระสันตะปาปา แล้วพวกเราต้องทำสิ่งใดถึงจะเป็นแบบนี้' คำตอบของพ่อคือ 'จงวอนขอพระบิดาผู้ทรงช่วยท่านในการทำความดีและทำด้วยความเชื่อ แต่มันมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อนะ นั่นคือ เมื่อท่านเริ่มอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใด แต่ถ้าท่านยังบาดหมางกับเพื่อนพี่น้องอยู่ จงไปคืนดีกับเขาก่อน นี่คือเงื่อนไขเดียว เพราะพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ก็จะให้อภัยบาปของท่านด้วย นี่คือวิถีการดำเนินชีวิตแบบที่สาม นี่คือความเชื่อที่จะช่วยผู้อื่นและนำเราไปหาพระเจ้า ความเชื่อนี้เองจะช่วยให้เกิดอัศจรรย์ได้

"ดังนั้น ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้า เพื่อที่พระองค์จะทรงสอนชีวิตแห่งความเชื่อ พร้อมช่วยเราและพระศาสนจักรอย่าได้ยอมจำนนแพ้ต่อการไม่บังเกิดผลและการหาผลกำไรด้วยเถิด" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments