โป๊ปฟรังซิส: "การยึดติดกับความรวยอย่างเดียวคือจุดเริ่มต้นของการโกง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความร่ำรวยเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคน แต่ถ้าใคร "ยึดติด" และถูกมันครอบงำ เขาคนนั้นกำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการโกงทุกรูปแบบ แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อตายไป เขาจะนำความร่ำรวยนี้ติดตัวไปด้วยไม่ได้ ทรงชี้ เราต้องใช้ความร่ำรวยที่มีในการสร้างความดีให้กับทุกคน นี่คือการไม่ยึดติดกับความร่ำรวยและเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสอน ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับชายคนหนึ่งที่เข้ามาหาพระองค์และทูลถามถึงจะทำอย่างไรจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ พระเยซูตรัสกับเขาไปว่า "จงไปขายทรัพย์สินทุกสิ่งที่ท่านมี และตามเรา" ชายคนนั้นทำหน้าเศร้าและเดินจากพระองค์ไป

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "การยึดติดกับความร่ำรวยคือจุดเริ่มต้นของการโกงทุกรูปแบบ โกงทุกแห่งหน อาทิ โกงในเรื่องส่วนตัว โกงในธุรกิจการค้า โกงแม้แต่การติดสินบนด้วยเรื่องเล็กๆ ไล่ไปจนถึงการโกงในแวดวงการเมืองและโกงในแวดวงการศึกษา ทำไมต้องโกง? ก็เพราะคนเหล่านี้ยึดติดกับอำนาจ ยึดติดกับความมั่งคั่งของตน พวกเขาเชื่อว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์แล้ว พวกเขาปิดตัวเอง และสุดท้าย พวกเขาก็เอาทุกสิ่งติดตัวไปไม่ได้

"นี่คือความลึกลับในการครอบงำความมั่งคั่ง ความร่ำรวยมีความสามารถในการยั่วยวน มันทำให้เราตกลงไปในการล่อลวง และทำให้เราเชื่อว่าเราอยู่บนสรวงสวรรค์บนโลกนี้ แต่สวรรค์บนโลกคือสถานที่ซึ่งปราศจากขอบเขต ... การดำเนินชีวิตที่ปราศจากขอบเขตคือชีวิตที่ไร้ประสิทธิภาพ การดำเนินชีวิตที่ปราศจากความหวังคือชีวิตที่น่าเศร้า การยึดติดกับความมั่งคั่งทำให้เราซึมเศร้าและทำให้เราไร้ประสิทธิภาพ

"พ่อพูดว่า 'คนที่ยึดติด' นะ พ่อไม่ได้พูดว่า 'คนที่บริหารจัดการความมั่งคั่งของตัวเองได้ดี' เพราะความร่ำรวยเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคน ถ้าพระเจ้าประทานความร่ำรวยให้กับคนๆ หนึ่ง และความร่ำรวยนั้นถูกใช้เพื่อคุณความดีทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อตัวเอง มันก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าใช้เพื่อตัวเองคนเดียว มันก็จะกลายเป็นการคดโกงและเรื่องน่าเศร้า

"ความร่ำรวยที่ปราศจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะทำให้เราคิดว่าเราทรงอำนาจเหมือนพระเจ้า จุดจบของมันคือจะนำเรื่องดีที่สุดออกไปนั่นคือความหวังในการดำเนินชีวิต

"อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงสอนเราอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต สิ่งนั้นคือมหาบุญลาภประการที่หนึ่ง 'เป็นบุญของผู้มีใจยากจน' หรือกล่าวคือผู้ที่ไม่ยึดติดกับความร่ำรวย แต่ใช้ความร่ำรวยนั้นเพื่อทำสิ่งดีงาม นี่เป็นหนทางเดียวที่พระเยซูทรงสอน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments