โป๊ปฟรังซิส: "เราเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ แค่หยุดนิสัยแย่ๆ และมาทำดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กๆ จากกลุ่ม "โรงงานสันติภาพ" ว่า เราทุกคนเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ แค่เราหยุดนิสัยแย่ๆ และมาทำดี เมื่อใดที่เราทำดีไปพร้อมกัน ทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ช่วงสายวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆ จากกลุ่ม "โรงงานสันติภาพ" (Fabbrica della pace) กว่า 7,000 คนที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน การเข้าเฝ้าครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเพียงใดก็ตาม แต่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยผ่านทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเด็กๆ วันนี้ เป็นการพูดคุยแบบกันเอง พระสันตะปาปาให้เด็กๆ มาเล่นกับพระองค์และถามคำถามแบบส่วนตัว จากนั้น พระองค์ก็ตอบพวกเขากลับไปโดยตรัสแบบออกไมโครโฟน

สำหรับคำถามที่เด็กๆ ถามพระสันตะปาปา ได้แก่ เมื่อโตขึ้น พวกเขาจะอยู่อย่างสันติกับญาติพี่น้องที่โตขึ้นมาพร้อมกันได้อย่างไร, ทำไมคนมีอำนาจในบ้านเมืองถึงล้มเหลวในการดูแลคนจนและคนตกทุกข์ได้ยาก และจะทำอย่างไร ถ้าเราอยากสร้างสันติภาพ แต่เพื่อนๆ ของเราไม่อยากร่วมด้วย

ช่วงท้าย พระสันตะปาปาตรัสสอนเด็กๆ ทุกคนว่า "เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เราเริ่มด้วยการทำดีแบบเล็กๆ เราทำได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีให้กลายเป็นความดี เมื่อใดที่เราทำดีร่วมกัน สิ่งดีงามจะเกิดขึ้น และทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ... ว่าแต่ พวกลูกอยากเปลี่ยนให้สังคมดีขึ้น หรือแย่ลง (เด็กๆ ตะโกนตอบว่า "ต้องดีขึ้น ต้องดีขึ้น") ... ดีมาก! พ่อขอบใจลูกๆ ทุกคนที่คิดแบบนี้นะ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบเด็กๆ กลุ่มโรงงานสันติภาพComments