โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแบบที่พระเยซูทรงต้องการ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่พระเยซูทรงอธิษฐานขอพระบิดา โปรดให้ผู้มีความเชื่อในพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงชี้ จิตตารมณ์ทางโลกพยายามทำให้คริสตชนแตกแยกกัน การแตกแยกนี้เกิดทั้งในครอบครัว สังคมนักบวช และในพระศาสนจักร มันทำให้เรานินทากัน อิจฉาริษยา และใส่ร้ายป้ายสีกัน ทัศนคติพวกนี้เราต้องเลิกให้ได้ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ไม่เฉพาะบรรดาอัครสาวกเท่านั้น พระองค์ทรงภาวนาให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "มันเป็นความสุขใจที่ได้ยินพระเยซูตรัสอธิษฐานต่อพระบิดาว่า พระองค์ไม่ต้องการภาวนาเพื่อบรรดาอัครสาวกอย่างเดียว แต่ทรงต้องการภาวนาเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ผ่านทางวาจาของพวกเขา ประโยคที่เราได้ยินนี้ อาจดูว่าฟังจนชินแล้ว แต่พ่อคิดว่ามันมีคุณค่าที่เราจะใส่ใจกันสักหน่อยนะ

"บางที พวกเราไม่ได้ให้ความสนใจกับคำอธิษฐานของพระเยซูที่เราได้ฟังในวันนี้กันมากนัก พระเยซูกำลังภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนอยู่นะ! นี่คือบ่อเกิดของความมั่นใจ พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเรา ลองนึกภาพดูซิ พระเยซูทรงภาวนาต่อหน้าพระบิดาในสวรรค์เพื่อเราทุกคน พระบิดาทรงเห็นอะไรจากการภาวนาของพระเยซูล่ะ พระบิดาทรงเห็นบาดแผลของพระเยซู นี่แหละคือค่าเสียหายที่พระเยซูทรงจ่ายเพื่อเราแล้ว พระเยซูทรงภาวนาเพื่อเราด้วยบาดแผลของพระองค์ และพระองค์ก็ยังคงทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ

"พระเยซูทรงภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชากรของพระองค์และความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร แต่พระเยซูทรงทราบดีว่า จิตตารมณ์ทางโลกคือจิตตารมณ์ของความแตกแยก สงคราม ความอิจฉาริษยา เรื่อพวกนี้เกิดแม้ในกระทั่งครอบครัว สังคมนักบวช ในพระศาสนจักร และแม้แต่ในพระศาสนจักรทั้งหมด นี่คือการประจญล่อลวงอย่างร้ายแรง มันเป็นการนำพาให้เรากลายเป็นคนชอบนินทาและชอบใส่ร้ายป้ายสี ทัศนคติและความประพฤติเหล่านี้ พวกเราต้องเลิกให้ได้

"พวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่พระเยซูและพระบิดาทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือความท้าทายที่เด่นชัดสำหรับพวกเราคริสตชนทุกคน นั่นคือ อย่าให้มีหนทางสู่ความแตกแยกเกิดท่ามกลางเรา อย่าปล่อยให้จิตตารมณ์ของการแตกแยกเข้ามาเด็ดขาด จิตตารมณ์ทางโลกคือบิดาของการโกหกที่จะเข้ามาหาพวกเรา ดังนั้น เราต้องอย่าหยุดที่จะแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนแตกต่างกันในวิถีทางของแต่ละคน แต่เราต้องพยายามที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเยซูทรงให้อภัยเราไหม ใช่! พระองค์ทรงยกโทษให้เราทุกคน พระองค์ทรงภาวนาเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนจักรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

"พระศาสนจักรถูกประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย 'กาวที่มองไม่เห็น' (พระสันตะปาปาตรัสแบบติดตลก) เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเยซูขอร้องเรานั้นคือพระหรรษทานจากพระเจ้าและเป็นการดิ้นรนบนโลกใบนี้ ฉะนั้น พวกเราต้องมีที่ว่างให้กับพระจิต เพื่อที่เราจะได้รับการแปรเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

"อีกหนึ่งสิ่งที่พ่ออยากพูดถึงคือคำแนะนำที่พระเยซูตรัสไว้ นั่นคือ 'จงดำรงอยู่ในเรา' พระเยซูทรงวอนขอพระหรรษทานเพื่อให้เราทุกคนดำรงอยู่ในพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจึงสวดขอพระบิดาให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


Comments