โป๊ปฟรังซิส: "อย่าติดตามพระเยซูเพราะมุ่งหวังอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ อย่าติดกับดักจิตตารมณ์ทางโลกที่ล่อลวงเราให้ติดตามพระเยซู เพียงเพราะผลประโยชน์ส่วนตน และอย่าติดตามพระเยซูเพราะมุ่งหวังอำนาจใหญ่โต แต่เราต้องติดตามพระเยซูด้วยการเชื่อและวางใจในพระองค์ รวมถึงเชื่อและวางใจในคนที่พระเจ้าทรงส่งมาหาเรา


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ประชาชนพยายามแสวงหาพระเยซู หลังจากได้กินขนมปังและปลาที่พระองค์ทรงทำอัศจรรรย์จนอิ่มแล้ว แสวงหาพระเยซูเพราะต้องการให้พระองค์เลี้ยงดูพวกเขาให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ได้ตามหาพระองค์เพราะความรู้สึกอยากนมัสการพระองค์เลย

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "เมื่อเราแสวงหาผลประโยชน์ทางความเชื่อ เราก็ถูกประจญล่อลวงด้วยอำนาจแล้ว พวกเรากำลังเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งที่จะเข้าใจในพันธกิจที่แท้จริงของพระเจ้า

"วันนี้ พวกเราได้เห็นทัศนคติแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในพระวรสาร ประชาชนติดตามพระเยซูเพียงเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น แม้แต่บรรดาอัครสาวก เช่นบุตรของเศเบดี (หมายถึง ยาค็อบ และ จอห์น) ที่ต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (ต้องการตำแหน่งใหญ่ๆ ในการติดตามพระเยซู) พวกเขาต้องการมีอำนาจ แทนที่จะนำข่าวดีไปประกาศให้ผู้ยากไร้ได้รับรู้ว่า พระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาป และมาเพื่อทำให้ดวงตาของเรามองเห็นอีกครั้ง พวกเรากลับถูกประจญล่อลวงให้แปรเปลี่ยนสารแห่งการเยียวยารักษานี้ให้กลายเป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจและหาผลประโยชน์จากการได้พบพระเยซูเพื่อเข้าตัวเอง

"การประจญล่อลวงนี้ พระเยซูก็ถูกปีศาจล่อลวงด้วยเช่นกัน ดังที่เราเห็นกันตอนที่พระองค์ทรงจำศีลในถิ่นทุรกันดาร นี่คือการประจญล่อลวงในชีวิตประจำวันของเราคริสตชน ปีศาจจะล่อลวงเราไม่ให้เชื่อในฤทธานุภาพของพระจิต มันจะล่อลวงเราให้เชื่อในอำนาจฝ่ายโลกเท่านั้น

"ด้วยการประจญแบบนี้ พวกเราถูกดึงให้หลงไปกับวิถีทางของโลก ถูกดึงไปกับทัศนคติที่พระเยซูเรียกว่าการเป็นคนเสแสร้ง พวกเรากลายเป็นคริสตชนแต่ชื่อ เป็นคริสตชนที่คอยแสวงหาผลประโยชน์ เรามัวแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ของเรา สิ่งนี้ทำให้ความเชื่อของเราอ่อนแอลง มันทำร้ายพันธกิจของพระศาสนจักรและทำร้ายพระศาสนจักรด้วย มันเหมือนกับที่พระเยซูตรัสกับประชาชนว่า 'พวกเราแสวงหาเรา ไม่ใช่เพราะต้องการเห็นเครื่องหมาย แต่ท่านแสวงหาเราเพราะท่านกินอาหารอิ่มแล้ว และความต้องการของท่านได้รับการเติมเต็มเท่านั้น'

"พ่อจึงอยากให้เราดูแบบอย่างของบรรดานักบุญและมรณสักขีทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้นปลุกเราขึ้นเป็นประจักษ์พยานในการติดตามหนทางของพระเยซู ดังเช่นที่ประชาชนที่เมืองคาเปอร์นาอุมเข้าใจได้ทันที่หลังถูกพระเยซูตำหนิ พวกเขาถามพระองค์ว่า 'พวกเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จไป' พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า 'กิจการของพระเจ้าคือให้พวกท่านเชื่อในผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา'

"ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า โปรดอย่าให้เราติดกับดักของจิตตารมณ์ทางโลกที่จะนำเราให้ดำเนินชีวิตแบบคนไม่เชื่อพระเจ้า ดำเนินชีวิตแบบคนที่แกล้งทำเป็นคริสตชน แต่ขอให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้า รวมถึงเชื่อและวางใจในผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาหาเรา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Comments