โป๊ปฟรังซิส: "เราควรเน้นคุณภาพของสงฆ์คาทอลิก มากกว่าปริมาณ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การมีสงฆ์คาทอลิกจำนวนน้อยแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เป็นการดีเสียกว่ามีสงฆ์คาทอลิกมากๆ แต่ไม่มีคุณภาพ ทรงเน้น เวลาเลือกคนสมัครบวช อย่าเลือกแต่ความฉลาด แต่จงเลือกว่าเขาสัมผัสพระคริสตเจ้าจริงหรือไม่ ทรงย้ำ คาทอลิกต้องอย่ากลัวการมีส่วนเรื่องทางการเมือง แม้การเมืองจะมีแต่การคดโกงก็ตาม ทรงแนะ คาทอลิกไม่จำเป็นต้องจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเอง
ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มชีวิตคริสตชนและองค์กรนักศึกษาธรรมทูตอิตาเลี่ยนที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน ความพิเศษของการมาเข้าเฝ้าครั้งนี้คือพระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนกับพวกเขาแบบสดๆ โดยให้พวกเขาถามคำถาม 4 คำถาม และพระองค์ทรงตอบจากใจ ส่วนพระดำรัสที่เตรียมมากล่าวนั้น พระสันตะปาปาทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่นำไปถ่ายเอกสารและมอบให้ผู้เข้าเฝ้าทุกคนไปรำพึงกันเองเป็นการส่วนตัว

คำถามแรก สตรีคนหนึ่งเล่าให้พระสันตะปาปาฟังว่า เธอเป็นผู้ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ และอยากทราบว่า ผู้ต้องขังจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปช่วยแปรเปลี่ยนให้เป็นความหวังในการดำเนินชีวิตกับตัวเองได้อย่างไร

พระสันตะปาปา ตรัสตอบว่า "การอภิบาลผู้ต้องขังในเรือนจำ กิริยาท่าทางที่แสดงออกจัดเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าคำพูด และมันเป็นการดีที่เราจะร่วมทุกข์ไปกับเขา ห่วงใยเขา และร่วมร้องไห้ไปกับพวกเขา การทำแบบนี้มีความหมายมากกว่าการพยายามพูดเยอะๆ ส่วนตัวเราเอง พวกเราก็เป็นคนบาป และเราต้องขอบคุณ(พระเจ้า)และเตือนตัวเองเสมอว่า พวกเราไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผู้ต้องขังเพราะพระหรรษทานของพระเจ้า"

คำถามที่สอง เยาวชนหญิงถามพระสันตะปาปาว่า จะรักษาความรู้สึกถึงความหวังในชีวิตได้อย่างไร

พระสันตะปาปา ตรัสตอบว่า "พ่อรู้ดีว่ามันยากที่จะรักษาความหวังเอาไว้กับตัวเอง ในเมื่อเราได้เห็นสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของเรา มันยากที่จะรักษาความหวังในการดำเนินชีวิต เมื่อการคดโกงยังอยู่รอบตัวเรา อย่างไรก็ตาม ความหวังคือของขวัญจากพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเรา และความหวังยังเป็นคุณความดีของคนที่สุภาพอ่อนน้อมด้วย"

คำถามที่สาม พระสงฆ์คนหนึ่งถามพระสันตะปาปาว่า สิ่งใดบ้างที่จะช่วยให้กลุ่มชีวิตคริสตชนในอิตาลี ในการมอบการอบรมสั่งสอนและการศึกษาให้กับเยาวชน

พระสันตะปาปา ตรัสตอบว่า "การสัมผัสบาดแผลพระคริสตเจ้าด้วยมือของเรา สามารถมอบยารักษาโรคที่ดีที่สุดของยุคนี้ให้กับเยาวชน ยานี้คือยารักษาอาการเมินเฉยต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ พวกท่านจะรู้จักพระคริสตเจ้าได้ด้วยการสัมผัสบาดแผลของพระองค์เท่านั้น วิธีการนี้ดีกว่าการไปพูดเรื่องพระเจ้า แต่พูดแบบให้มันลอยไปในอากาศ แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น

"พ่ออยากเตือนสติบรรดาพระสงฆ์ว่า เมื่อถึงเวลาต้องเลือกผู้สมัครเข้าบ้านเณร พวกท่านไม่ควรจะรับผู้ชายที่ฉลาดหลักแหลมและเปี่ยมด้วยความสามารถ ถ้าหากเขาไม่ได้สัมผัสถึงการสัมผัสพระคริสตเจ้า สัมผัสถึงการโอบกอดของพระองค์ และเปี่ยมด้วยความรักต่อบาดแผลของพระเจ้า แม้ว่า เราจะมีพระสงฆ์น้อย แต่มันยังดีเสียกว่าที่จะมองหาคุณภาพ(ของพระสงฆ์) มากกว่าปริมาณ"

คำถามสุดท้าย ชายคนหนึ่งถามพระสันตะปาปาว่า จะทำอย่างไรที่จะสามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในพระคริสตเจ้ากับความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและดูแลรับใช้สังคม

พระสันตะปาปา ตรัสตอบว่า "พ่อขอให้คาทอลิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเมือง ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้ทำงานเพื่อคุณความดี อย่ากลัวการเมืองเพราะชื่อเสียงการโกงของมัน อีกประการหนึ่ง มันไม่จำเป็นที่คาทอลิกต้องไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเอง การเมืองก็เหมือนมรณสักขีที่อยู่กับกับดักอันตรายมากมาย ถ้าท่านหยุดเรื่องสกปรกต่างๆ (ทุจริต) ด้วยมือของตน ท่านต้องวอนขอการอภัย(จากพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์) นี่คือสิ่งสำคัญที่พ่ออยากเน้น เพราะทุกวันนี้ โลกาภิวัฒน์ได้ให้เงินเป็นพระเจ้าของทั้งการเมืองและทุกสิ่ง ทุกคนที่หมดประโยชน์ก็ถูกผลักออกไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเยาวชน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบกลุ่มชีวิตคริสตชน

Read More: Vatican Radio


Comments