โป๊ปฟรังซิส: "อัตลักษณ์คริสตชนคือการรับใช้ - เราไม่ได้เป็นคริสตชนเพื่อให้ดูภาพลักษณ์ดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อัตลักษณ์การเป็นคริสตชนคือการรับใช้ แม้ธรรมชาติมนุษย์จะเห็นแก่ตัว แต่เราต้องพยายามหนีจากบาปนี้ให้ได้ ทรงย้ำ การเป็นคริสตชนไม่ได้เป็นเพื่อให้ภาพลักษณ์เราดูดี และไม่ใช่การ "เสริมสวย" จิตวิญญาณเราให้ดูงดงาม ทรงชี้ ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด มีคนบาปมากมายที่กลับใจ ดังนั้น เราต้องวอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้าตลอดเวลาช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญจอห์น เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสว่า "ผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน ผู้ถูกส่งไปย่อมไม่เป็นใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเขาไป ... ใครรับผู้ที่เราส่งไป เขาก็รับเรา ใครรับเรา ก็รับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "เวลานักบุญเปโตร นักบุญเปาโล หรือจะเป็นอัครสาวกคนอื่นๆ ประกาศพระวรสาร พวกเขาไม่ได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูโดยไม่มีประวัติศาสตร์ แต่พวกเขาประกาศพระเยซูในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านมาหลายศตวรรษ เพื่อจะได้มาถึงความสมบูรณ์แบบของกาลเวลา พระเจ้าทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์และมาอยู่ร่วมทางกับประชากรของพระองค์

"คริสตชนคือชายและหญิงในประวัติศาสตร์ เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นของใครเพียงคนเดียว แต่พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับประชากรทุกคนของพระองค์ คริสตชนไม่ใช่ชายหรือหญิงที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตอยู่ในห้องทดลอง แต่คริสตชนคือชายหรือหญิงที่ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตร่วมกับผู้อื่น การดำเนินชีวิตนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าเสด็จมาอีกครั้ง

"อย่างไรก็ตาม นี่คือประวัติศาสตร์แห่งพระหรรษทาน แต่มันก็มีประวัติศาสตร์ของบาปด้วยเช่นกัน มีคนบาปมากมาย มีอาชญากรมากมาย นักบุญเปาโลกล่าวถึงกษัตริย์เดวิดว่าเป็นนักบุญ แต่ก่อนที่ท่านจะเป็นนักบุญ ท่านเป็นคนบาปหนาคนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของเรา มีทั้งนักบุญและคนบาป ประวัติส่วนตัวของเราแต่ละคนต้องมีส่วนกับบาปกันอยู่แล้ว แต่พระหรรษทานของพระเจ้าอยู่กับเรา พระหรรษทานของพระเจ้าเดินร่วมทางไปกับเราในบาป ทั้งนี้ ก็เพื่อจะให้อภัยและเดินไปกับเราบนหนทางแห่งพระหรรษทาน ดังนั้น มันจะไม่มีอัตลักษณ์คริสตชนหากไม่มีประวัติศาสตร์

"คุณสมบัติที่สองของอัตลักษณ์คริสตชนก็คือการรับใช้ พระเยซูทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์ และทรงเชิญพวกเขาให้ทำเหมือนที่พระองค์ทำ นั่นคือ จงรับใช้

"อัตลักษณ์ของคริสตชนคือการรับใช้ ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว หลายคนอาจถามพ่อว่า 'พระสันตะปาปา พวกเราทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละ' อืม ก็ใช่นะ มันคือบาป มันเป็นลักษณะนิสัยที่เราต้องหลีกหนีออกมาจากมัน จงวอนขอการให้อภัยเพื่อพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงตัวเรา พวกเราถูกเรียกมาเพื่อรับใช้ การเป็นคริสตชนไม่ใช่การเป็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ภายนอก และก็ไม่ใช่การจัดการทางสังคม การเป็นคริสตชนไม่ใช่การเสริมสวยทีละเล็กทีละน้อยให้กับจิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณของเราควรเป็นอะไรที่มากกว่าความสวยงาม ดังนั้น การเป็นคริสตชนคือการทำเหมือนที่พระเยซูทรงทำ นั่นคือ รับใช้!

"ให้เราถามใจตัวเราว่า เรามีคนที่คอยรับใช้เราหรือเปล่า เราสั่งคนอื่นให้รับใช้เราหรือไม่ เราสั่งคนในกลุ่มคริสตชน ในเขตวัด ในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนให้รับใช้เราหรือเปล่า นอกจากนี้ ถามตัวเองซิว่า เราได้เป็นผู้รับใช้คนอื่นแล้วหรือยัง" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


Comments