โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องจดจำวันที่ได้พบกับพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องจดจำวันที่้เราได้พบกับพระเยซู การจดจำนี้ดูได้จากวันที่เราต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น เพราะนั่นคือวันที่พระเจ้าทรงมาอยู่ใกล้เรา พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนอ่านพระวรสารและดูตอนที่พระเยซูไปพบกับประชาชน เพื่อไตร่ตรองว่า เหตุการณ์บางอย่างในพระวรสารคล้ายกับชีวิตเราหรือเปล่า เพราะเราแต่ละคนจะได้พบกับพระเจ้าในวิถีทางที่แตกต่างกันไป


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่ "เซาโล" เดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อเบียดเบียนคริสตชน แต่เขาตกจากหลังม้า และพบกับพระเยซูที่ประจักษ์มาพบเขา

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "เห็นได้ชัดว่า นี่คือครั้งแรกที่เซาโลได้พบกับพระเยซู การพบกับพระเยซูเป็นครั้งแรกได้แปรเปลี่ยนชีวิตของหลายคน ไม่ว่าจะเป็น จอห์นและแอนดรูว์ หรือจะเป็น ซีมอน(เปโตร) ผู้ที่ต่อมากลายเป็นศิลาของพระศาสนจักร นอกจากนี้ ยังมีชาวสะมาเรีย หรือจะเป็นคนโรคเรื้อนที่กลับมาขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักษาเขาให้หาย เช่นเดียวกัน ยังมีหญิงที่ตกเลือดและได้รับการรักษาเมื่อได้สัมผัสชายเสื้อของพระเยซู ทั้งหมดนี้คือการได้พบกับพระเยซูแบบแน่วแน่ที่ทำให้คริสตชนไม่ควรลืมการได้พบกับพระเยซูเป็นครั้งแรก

"พระเยซูไม่เคยลืมการได้พบกับเรา แต่เรานี่แหละที่ลืมครั้งแรกที่เราได้พบพระองค์ มันจึงเป็นการบ้านที่ดีที่จะกลับไปบ้านแล้วไปคิดถึงช่วงเวลาดังกล่าว ไปคิดดูว่า ตอนไหนที่เรารู้สึกจริงๆ ว่าพระเจ้าทรงมาอยู่ใกล้เรา ตอนไหนที่เรารู้สึกถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง หรือต้องการเปลี่ยนให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น หรือว่าเราหลงลืมคนสำคัญ(อย่างพระองค์)ไปแล้ว ตอนไหนที่เราสัมผัสถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงร้องขอจากเรา เพราะความเชื่อของเราคือการได้พบกับพระเยซู นี่คือพื้นฐานความเชื่อของเรา กล่าวคือ เราได้พบกับพระเยซูเหมือนอย่างที่เซาโลได้พบนั่นเอง

"ดังนั้น เราควรมองเข้าไปในจิตใจของเราและถามตัวเองอย่างใจจริงว่า 'เมื่อใดกันนะที่พระองค์ทรงพูดกับเราและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา หรือ เมื่อใดกันนะที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้ก้าวต่อไปในชีวิตของเราเอง' นี่จะเป็นคำภาวนาที่งดงามมากและพ่ออยากแนะนำพวกเราว่า จงทำแบบนี้ทุกวัน เมื่อเราจำวันที่เราได้พบกับพระเยซูแล้ว จงเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในความทรงจำนี้ นี่คือความทรงจำแห่งรัก

"อีกหนึ่งการบ้านที่พ่ออยากฝากไว้ก็คือ จงกลับไปอ่านพระวรสารและดูว่าพระเยซูทรงพบกับคนเหล่านั้นอย่างไร พระองค์ทรงเลือกบรรดาอัครสาวกอย่างไร เราจะเห็นหลายๆ เหตุการณ์ที่พระเยซูทรงพบกับผู้คนเหล่านั้นเป็นครั้งแรก บางทีมันอาจคล้ายกับเราก็ได้นะ เพราะเราแต่ละคนก็มีวิถีทางที่ได้พบกับพระองค์ตามแบบฉบับของเราเอง

"นอกจากนี้ เราไม่ควรลืมว่า พระคริสตเจ้าทรงต้องการที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเรา ความสัมพันธ์แห่งรักของเราและเพื่อเรา จึงขอให้เราสวดภาวนาวอนขอพระหรรษทานแห่งความทรงจำ จำว่า เมื่อใดกันที่เราได้พบกับพระเจ้าเป็นครั้งแรก และนั่นแหละคือรักแรก เพื่อที่ว่า พระเจ้าจะไม่ตำหนิเราเหมือนที่คำกล่าวในหนังสือวิวรณ์ว่า 'เรามีเรื่องตำหนิท่าน ท่านละทิ้งความรักที่เคยมีแต่ก่อน' นั่นเอง" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Comments