โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนอย่าทำตัวหยิ่งยโส แต่จงถ่อมตัวลงรับใช้ผู้อื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน โลกสอนเราให้ทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกัน แต่สำหรับคริสตชน พระเจ้าสอนเราว่าอย่าหยิ่งยโส แต่จงดำเนินชีวิตถ่อมตนลงและรับใช้คนอื่น การถ่อมตนรับใช้ไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่นี่คือความเข้มแข็งที่แท้จริงของคริสตชน พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในทุกภาคส่วนของโลก เฉพาะอย่างยิ่ง อิรัก, ซีเรีย และเคนยา
ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชปาสกา ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 120,000 คนที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์สอน แต่ทรงให้ทุกคนรำพึงเงียบๆ หลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาได้ประทับรถโป๊ปโมบิลมาทักทายสัตบุรุษทุกคน จากนั้น พระองค์ทรงประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) จากระเบียงของมหาวิหาร

สำหรับพระดำรัสในการประทานพรแด่โรมและโลก พระสันตะปาปาตรัสว่า "วันนี้ ความรักเอาชนะความเกลียดชัง ชีวิตเอาชนะความตาย และความสว่างขจัดความมืดให้หมดสิ้นไป ในหนทางนี้ พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นถึงหนทางสู่ชีวิตและความสุข หนทางนี้คือความสุภาพถ่อมตนซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องถูกกดขี่ข่มเหง ถูกทำให้เสื่อมเสียเกียรติ แต่มีเพียงผู้ที่ถ่อมตนลงเท่านั้นที่สามารถก้าวไปหาพระเจ้าได้

"ขณะที่โลกสอนว่า เราต้องทำทุกอย่างเท่าที่สามารถ เพื่อเอาชนะ แต่สำหรับคริสตชน อาศัยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า เราต้องแสวงหาการดำเนินชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่ทำตัวหยิ่งยโส แต่เราต้องรู้จักเคารพและพร้อมรับใช้ผู้อื่น การถ่อมตนรับใช้คนอื่น ไม่ใช่ความอ่อนแอของเรา แต่นี่คือความเข้มแข็งที่แท้จริงของเรา"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความรุนแรงและสถานการณ์การเบียดเบียนคริสตชนในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิรัก, ซีเรีย, แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และเยเมน พระองค์ทรงเรียกร้องให้นานาชาติตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ด้วยการหันหน้ามาเจรจาสันติภาพโดยเร็ว

ในส่วนของแอฟริกา ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรีย, เคนยา, ซูดานใต้, ซูดาน และคองโก ซึ่งมีความรุนแรงจากการเข่นฆ่าคริสตชน พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อประเทศเหล่านี้ เฉพาะอย่างยิ่งในเคนยา

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังเรียกร้องสันติภาพในยูเครน พระองค์หวังว่า ยูเครนจะสามารถแสวงหาสันติภาพและความเป็นพี่น้องกันให้เกิดกับประเทศของตนอีกครั้ง

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เหยื่อของพ่อค้าอาวุธสงครามและยาเสพติด รวมไปถึงผู้ที่เป็นส่วนเกินของสังคมด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชปาสกาและการประทานพรแด่โรมและโลก

Read More: Vatican Radio


Comments