โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงจัดเป็นเรื่องอัปยศอย่างแท้จริง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเรียกร้องเรื่องความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในหน้าที่การงาน เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินค่าจ้าง พร้อมย้ำ ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงจัดเป็นเรื่องอัปยศอย่างแท้จริง ทรงวิตกต่อวิกฤติครอบครัว เพราะทุกวันนี้ หลายประเทศมีอัตราการแต่งงานลดลงเรื่อยๆ การมีลูกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการหย่าร้างกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุด จนทำให้หลายคนมองการแต่งงานเป็นแค่สิ่งไม่ยั่งยืน และไม่สนใจจจะผูกมัดกับใคร


ช่วงสายวันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงเป็นหลัก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "เมล็ดพันธุ์แห่งความเสมอภาคตามแบบฉบับคริสตชนระหว่างชายและหญิงต้องนำมาซึ่งผลงานใหม่ๆ ในยุคของเรา ด้วยเหตุนี้ ในฐานะของคริสตชน พวกเราต้องเรียกร้องเรื่องนี้ให้มากขึ้น อาทิ การสนับสนุนเรื่องสิทธิแห่งความเสมอภาคในหน้าที่การงาน เพราะความไม่เสมอภาคในเรื่องนี้ถือเป็นความอัปยศอย่างแท้จริง เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเงินค่าแรงของการทำงาน

"ในเวลาเดียวกัน พวกเราต้องตระหนักถึงความเป็นแม่ของสตรีและความเป็นพ่อของบุรุษ ประหนึ่งนี่คือทรัพย์สมบัติที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของลูกๆ พ่อขอยกย่องคุณความดีแห่งการมีมิตรไมตรีของครอบครัวคริสตชน สิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากในทุกวันนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง การต้อนรับผู้อื่นในสถานการณ์แห่งความยากไร้ การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และความรุนแรงภายในครอบครัว

"ทุกวันนี้ เราเห็นวิกฤติครอบครัวมากมายในสังคม ตอนนี้ สังคมกำลังเผชิญหน้ากับการแต่งงานที่ลดลงเรื่อยๆ ในหลายประเทศ การแยกทางกันของคู่สมรสก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ส่วนการมีลูกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวของการแต่งงานได้ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้พวกเขามองการแต่งงานเป็นแค่บางสิ่งที่ไม่ยั่งยืน บางที นี่อาจเป็นการหวาดกลัวความล้มเหลวซึ่งสกัดกั้นชายและหญิงจากความวางใจในพระสัญญาแห่งพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าในเรื่องการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเยซูและแม่พระในเรื่องพวกนี้ ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการสร้างครอบครัวคริสตชนด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments