โป๊ปฟรังซิส: "ผู้ประกาศพระวรสารต้องเสวนาพูดจากับคนอื่น อย่าปิดตัวเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอคำภาวนาให้บรรดาผู้ประกาศพระวาจาพระเจ้า อย่าเป็นคนปิดตัวเอง ไม่ฟังเสียงพระเจ้า ไม่รู้จักเสวนาพูดจากับคนอื่น เพราะคนพวกนี้มักจะอิจฉาริษยา โกรธเกรี้ยว และชอบสั่งให้คนอื่นๆ ที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าอยู่เงียบๆ ไม่ต้องประกาศเรื่องใดๆ ทรงชี้ การที่พระสงฆ์นักบวชไม่เสวนาพูดจากับสัตบุรุษ ก็เหมือนการไม่เชื่อฟังพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเป็นพิเศษให้กับ "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16" โอกาสวันคล้ายวันสมภพ 88 ชันษา
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่มหาสมณะกล่าวกับบรรดาอัครสาวก ไม่ให้ประกาศพระนามของพระเยซูอีกต่อไป แต่เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบกลับไปว่า พวกตนต้องฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ และนั่นทำให้มหาสมณะโกรธจนหาทางจะฆ่าพวกอัครสาสวก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันบทอ่านนี้ว่า "บทอ่านในวันนี้บอกเราเกี่ยวกับการนบนอบเชื่อฟัง บ่อยครั้ง การนบนอบเชื่อฟังนำหนทางที่เราไม่คาดคิดมาให้กับเรา มันมักจะนำหนทางอื่นๆ ที่เราไม่ได้คิดมาให้ การนบนอบเชื่อฟังคือการมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวทางของเราเมื่อพระเจ้าทรงร้องขอจากเราแต่ละคน ใครที่เชื่อฟัง(พระเจ้า)ก็จะมีชีวิตนิรันดร ส่วนคนที่ไม่เชื่อฟัง พระพิโรธของพระเจ้าก็จะอยู่เหนือเขา

"ดังนั้น ในบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก พวกสมณะและบรรดาผู้นำได้สั่งให้อัครสาวกหยุดประกาศพระวรสารให้กับประชาชน พวกเขาเกรี้ยวกราดและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา เพราะอัศจรรย์เกิดขึ้นในการทำงานของอัครสาวก ส่วนประชาชนก็เชื่อฟังบรรดาอัครสาวก จนทำให้จำนวนผู้มีความเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก พวกสมณะจึงจับอัครสาวกขังคุก แต่ในคืนนั้น ทูตสวรรค์ก็มาช่วยปลดปล่อยบรรดาอัครสาวกให้เป็นอิสระและกลับไปทำงานประกาศพระวรสารต่อไป

"เมื่อเปโตรถูกจับกุมตัวอีกครั้ง เขาก็ตอบกลับคำสั่งที่คุกคามของสมณะว่า 'พวกเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์' แต่สมณะไม่เข้าใจคำพูดนี้ สมณะคิดว่าพวกเขาเป็นครูอาจารย์ทรงความรู้ พวกเขาศึกษาประวัติศาสตร์ของประชาชน พวกเขาร่ำเรียนคำทำนายของบรรดาประกาศก พวกเขาร่ำเรียนธรรมบัญญัติ พวกเขารู้เรื่องเทวศาสตร์แห่งประชากรชาติอิสราเอล รู้เรื่องการเผยแสดงของพระเจ้า พวกเขารู้ไปหมด! แต่พวกเขาไร้ความสามารถในการตระหนักถึงความรอดจากพระเจ้า ทำไมพวกเขาแข็งขืนขนาดนี้ มันไม่ใช่ความแข็งกระด้างของหัวสมอง มันไม่ใช่การดื้อรั้นแบบธรรมดา มันเป็นแบบสุดขั้วเลยทีเดียว บางคนอาจถามว่า หนทางแห่งการดื้อรั้นของท่านคืออะไร หัวสมองหรือหัวใจ

"คำตอบก็คือ ประวัติศาสตร์ของความดื้อรั้นคือการปิดตัวเอง มันคือการไม่ยอมเสวนาพูดจากับคนอื่น มันคือเรื่องของการขาดการเสวนากัน สมณะไม่รู้จักการเสวนาพูดจากับคนอื่น พวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดกับพระเจ้าอย่างไร เพราะพวกเขาไม่รู้จักที่จะสวดภาวนาและฟังเสียงของพระเจ้า และพวกเขาไม่รู้จักการเสวนากับคนอื่น พวกเขาตีความแค่จะทำอย่างไรให้ธรรมบัญญัติดูถูกต้องเที่ยงตรง แต่พวกเขาปิดตัวเองจากเครื่องหมายของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ พวกเขาปิดตัวเองจากประชากรของพระเจ้า พวกเขาขาดการพูดคุยกับประชาชน หัวใจของพวกเขาปิดตาย สิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า นี่คือเรื่องดราม่าของพวกธรรมาจารย์ในอิสราเอลและนักเทวศาสตร์แห่งประชากรของพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักที่จะรับฟัง พวกเขาไม่รู้จักการเสวนาพูดจากัน การเสวนาจะดำรงอยู่ในพระเจ้าและอยู่ในความเป็นพี่น้องกัน

"เครื่องหมายที่เผยแสดงว่า คนๆ นั้นไม่รู้ว่าจะเสวนาพูดจากับคนอื่นอย่างไร ก็คือ เขาไม่เปิดตัวเองให้กับเสียงของพระเจ้า ไม่เปิดตัวเองให้กับเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงทำท่ามกลางประชากรของพระองค์ คนพวกนี้จะโกรธเกรี้ยวและต้องการจะหุบปากคนที่ประกาศเรื่องใหม่ๆ ของพระเจ้า ซึ่งก็คือการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู มันไม่มีเหตุผลเลย แต่พวกเขาก็ทำมันจนได้ มันคือหนทางแห่งความทุกข์ระทม นี่คือคนกลุ่มเดียวกันกับที่จ่ายเงินให้มีการเฝ้าคูหาฝังพระศพของพระเยซู และกล่าวหาว่าพวกอัครสาวกเป็นคนขโมยพระศพไป

"ดังนั้น ในมิสซานี้ ขอให้เราภาวนาเพื่อธรรมาจารย์เหล่านี้ ให้พวกปราชญ์ทั้งหลาย ให้กับคนที่สอนสั่งประชากรของพระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะไม่ปิดตัวเอง เพื่อที่พวกเขาจะเสวนาพูดจากับคนอื่น เพื่อให้พวกเขารอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้า ถ้าหากพวกเขายังไม่เปลี่ยนทัศนคติ พระพิโรธนี้ก็จะยังอยู่เหนือพวกเขา" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

ช่วงท้าย โอกาสที่วันนี้ 16 เมษายน เป็นวันคล้ายวันสมภพ 88 ชันษาของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส จึงกล่าวเชิญชวนทุกคนภาวนาให้พระสันตะปาปากิตติคุณเป็นพิเศษ

"พ่ออยากย้ำทุกคนอีกครั้งว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 พ่อถวายมิสซานี้เพื่อขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรให้พระสันตะปาปากิตติคุณ เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความสุข และขอให้พระเจ้าประทานพละกำลังให้พระองค์ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments