โป๊ปฟรังซิส: "อย่าโยนความผิดต่างๆ ให้เป็นของเด็ก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ อย่าโยนความผิดต่างๆ ให้เป็นของเด็ก ความหิวโหยที่เกิดกับเด็กหรือความยากจนที่เด็กๆ ต้องประสบ ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา ทรงตั้งคำถาม จะมีประโยชน์อันใดที่เราฉลองการประกาศเรื่องสิทธิของเด็ก แต่เรายังลงโทษเด็ก ทั้งที่เป็นความผิดของผู้ใหญ่


ภาพ: AP, Getty Images


ช่วงสายวันพุธที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 45,000 คน ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ครั้งนี้ พระสันตะปาปากลับมาเทศน์สอนเรื่องครอบครัวอีกครั้ง เพื่อเตรียมจิตใจก่อนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกเรื่องครอบครัว ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นหนักไปที่หัวข้อหน้าที่ของผู้ปกครองของพระศาสนจักรและสังคมที่มีต่อลูกๆ ของตน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ลูกคือสิ่งที่งดงามที่สุดของพระพรที่พระผู้สร้างทรงมอบให้ชายและหญิง พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ล้วนมีความรับผิดชอบต่อลูกหลาน เราแต่ละคนมีพันธะหน้าที่ที่จะต้องทำทุกทางที่ทำได้ เพื่อยืนยันว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนจะได้รับการตอบสนอง รวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานจะได้รับการเคารพ

"เด็กๆ ไม่เคยเป็นความผิดพลาด ความหิวโหยของพวกเขาไม่ใช่เรื่องผิดพลาด ความยากจนและความอ่อนแอของพวกเขาก็เช่นกัน มันไม่ใช่เรื่องผิด เด็กจำนวนมากถูกทอดทิ้งตามท้องถนน เด็กจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรงเรียนคืออะไร สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิด(ของพวกเขา) อะไรคือข้อดีของการประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือประกาศเรื่องสิทธิของเด็ก ถ้าหากเรายังลงโทษเด็กสำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใหญ่ล่ะ

"เด็กทุกคนที่ขอทานตามท้องถนน พวกเขาถูกปฏิเสธการเรียนรู้หรือการดูแลสาธารณสุข สิ่งที่เกิดกับพวกเขาคือเสียงกรีดร้องไปยังพระเจ้า ดังนั้น ขอให้เราดูแลใส่ใจลูกหลานของเรา อย่ามองพวกเขาเป็นต้นทุนค่างวด เพื่อที่ว่า พวกเขาจะได้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นความผิดพลาด แต่จะได้รับรู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments