โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซารำลึก 100 ปี เหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มรณสักขีชาวอาร์เมเนียน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมรำลึกการครบรอบ 100 ปี เหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บรรดามรณสักขีชาวอาร์เมเนียน ทรงตั้งคำถาม ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษยชาติดูมีความกระตือรือร้นที่จะหยุดยั้งการเข่นฆ่ากัน แต่ตอนนี้ ความกระตือรือร้นดังกล่าวมันหายไปไหนแล้ว ทรงแบ่งปัน บาดแผลของพระเยซูคือพระเมตตาที่สมบูรณ์แบบที่มอบให้เราทุกคน


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึง 100 ปีเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บรรดามรณสักขีชาวอาร์เมเนียน พร้อมประกาศแต่งตั้ง "นักบุญเกรโกรี่แห่งนาเร็ค" นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของอาร์เมเนีย เป็น "นักปราชญ์ของพระศาสนจักร" มิสซานี้ จัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางผู้แทนพระศาสนจักรต่างๆ ของอาร์เมเนียที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก

พิธีนี้ เริ่มต้นด้วยพระสันตะปาปาทรงกล่าวรำลึกเหตุการณ์ที่อาณาจักรอ็อตโตมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คริสตชนอาร์เมเนียน เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน ค.ศ.1915 หรือเมื่อ 100 ปีที่แล้ว โดยพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าขอร่วมรำลึกเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เกิดจากสงครามการนองเลือด เราได้เห็นเป็นประจักษ์กับตาแล้วว่า สงครามนำมาซึ่งความพินาศสูญสิ้น การสังหารหมู่อย่างป่าเถื่อน และการทำลายล้างที่ไม่รู้สึกรู้สาใดๆ เลย

"ไม่กี่ปีหลังมานี้ ยังมีเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นให้เราได้พบเห็น ดังที่เกิดในกัมพูชา, รวันดา, บุรุนดี และ บอสเนีย มันดูเหมือนกับว่า มนุษยชาติไร้ความสามารถที่จะหยุดยั้งการสูญเสียเลือดของผู้บริสุทธิ์ มันดูเหมือนกับว่า ความกระตือรือร้นที่เราได้รับในช่วงสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ความกระตือรือร้นที่จะหยุดยั้งการสูญเสีย ได้สูญหายไปแล้ว

"พี่น้องคริสตชนชาวอาร์เมเนียนที่รัก มันเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของพวกเราที่จะต้องรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อใดที่ความทรงจำจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้หายไป มันก็หมายความว่า ปีศาจได้ทำให้บาดแผลนี้กลายเป็นหนองแล้ว ดังนั้น ขอให้เราปฏิเสธปีศาจ และไม่ยอมให้ความทรงจำที่เจ็บปวดนี้หายไปเด็ดขาด"

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ ซึ่งเป็นมิสซาฉลองวันอาทิตย์พระเมตตา พระสันตะปาปาทรงเน้นการแบ่งปันพระวรสารที่พระเยซูทรงเชิญให้นักบุญโทมัส เอานิ้วมาแยงที่บาดแผลของพระองค์

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบบสั้นๆ ใจความว่า "บาดแผลของพระเยซูคือบาดแผลแห่งความเมตตา อาศัยบาดแผลเหล่านี้ พวกเราได้เห็นธรรมล้ำลึกทั้งครบของพระคริสตเจ้าและของพระเจ้า นี่คือประวัติศาสตร์แห่งความรอดทั้งหมด บาดแผลของพระคริสตเจ้าประกาศถึงพระเมตตาของพระเจ้าจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

"พี่น้องที่รัก ขอให้เรามองไปยังหนทางที่พระเจ้าทรงเปิดไว้ให้เราทุกคน พระองค์ทรงเปิดไว้เพื่อให้เราออกจากการเป็นทาสของบาปและความตาย เพื่อจะได้เข้าสู่ดินแดนแห่งชีวิตใหม่และสันติ พระเยซูผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพ พระองค์คือหนทางของเรา บาดแผลของพระองค์คือพระเมตตาทั้งครบที่มอบให้เราทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: มิสซาะลึกถึง 100 ปีเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บรรดามรณสักขีชาวอาร์เมเนียน

Read More: Vatican Radio


Comments