โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์และนักบวช อย่านำปัญหากับสังฆราชและเพื่อนสงฆ์นักบวช มาเป็นศูนย์กลางชีวิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติพระสงฆ์และนักบวช จงให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิต ไม่ใช่เอาปัญหาส่วนตัวกับพระสังฆราช พระสงฆ์ หรือเพื่อนนักบวชเป็นศูนย์กลาง ส่วนพวกเณร ถ้าพระเยซูไม่ใช่ศูนย์กลางชีวิต จงเลื่อนการสมัครบวชออกไปก่อน ทรงย้ำ ถ้าชีวิตพระสงฆ์และนักบวชไม่มีความสุข สัตบุรุษสามารถรับรู้ได้ทันที ทรงชี้ ถ้าพระสงฆ์และนักบวชยึดติดเงินทอง เขาจะรักคนรวยมากกว่าคนจน ทรงขอร้องให้ระวังการก่อการร้ายในหมู่คณะด้วยการนินทาช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังอาสนวิหารซานตา มารีอา อัสซุนตา (อัสสัมชัญ) เพื่อพบและให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชของอัครสังฆมณฑลนาโปลี นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงจุมพิตพระธาตุที่เป็นเลือดของ "นักบุญเจนนาโร่" องค์อุปถัมภ์ของเมืองนาโปลี โดยขณะที่กำลังจุมพิต พระธาตุกำลังแปรสภาพจากของแข็งมาเป็นของเหลวอยู่พอดี

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช พระองค์ทรงแจ้งพวกเขาก่อนว่า "จริงๆ แล้ว พ่อเตรียมสิ่งที่จะกล่าวกับท่านไว้ในกระดาษแล้วนะ แต่อ่านตามกระดาษมันน่าเบื่อ! ดังนั้น พ่อขอพูดสดๆ จากใจตรงนี้เลยละกัน" (ทุกคนปรบมือชอบใจกันใหญ่)

จากนั้น พระสันตะปาปา ตรัสแบบสดๆ ว่า "พ่อขอเตือนใจพวกท่านว่า ขอให้นำพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต อย่าให้ปัญหาส่วนตัวกับพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ หรือปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนๆ ในหมู่คณะ มาเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพราะถ้าศูนย์กลางของชีวิตคือคนที่ท่านมีปัญหาด้วย ท่านจะไม่มีความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิต และเมื่อมันไม่มีความชื่อชมยินดีในชีวิตในหมู่พระสงฆ์หรือซิสเตอร์ พึงระลึกไว้ว่า สัตบุรุษสามารถดมกลิ่นพวกนี้ได้นะ สำหรับบรรดาเณร ถ้าพระเยซูไม่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกลูก จงเลื่อนการสมัครบวชออกไป! นอกจากนี้ ถ้าท่านไม่รู้จักแม่พระ พวกท่านก็จะไม่มีวันรู้จักพระบุตรของแม่พระด้วยเช่นกัน

"พ่ออยากแบ่งปันถึงภัยอันตรายของการยึดติดกับวัตถุทางโลก เมื่อพระสงฆ์หรือซิสเตอร์ยึดติดกับเงินทอง พวกเขาจะชอบคนที่มีเงินแบบไม่รู้ตัวไปเลย พ่อขอเล่าเรื่องซิสเตอร์คนหนึ่งที่ยึดติดกับเงินให้พวกท่านฟัง ซิสเตอร์คนนี้เป็นลมล้มลงไป และมีบางคนแนะนำว่า ลองวางเงิน 100 เปโซลงบนจมูกของเธอเพื่อปลุกเธอขึ้นซิ (แล้วเธอจะลุกทันที) ในทางกลับกัน พระสงฆ์และนักบวชต้องมีความชอบสำหรับคนยากไร้มากกว่านะ"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงชีวิตหมู่คณะนักบวชว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ แต่ตอนนี้เริ่มถูกมองข้ามความสำคัญไป

"มีอารามที่ตกแต่งปรับปรุงใหม่ และติดตั้งโทรทัศน์ในทุกห้อง สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตหมู่คณะมาก ชีวิตหมู่คณะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบ่อยครั้งปีศาจได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความอิจฉาลงไป ซึ่งต่อมามันถูกเผยแสดงในรูปของการก่อการร้ายด้วยการนินทา มันทำลายทุกอย่าง ดังนั้น การนินทาในหมู่คณะนักบวชคือสัญลักษณ์ที่ใหญ่มากๆ ของงานปีศาจ

"อย่างไรก็ตาม ภัยอันตรายทุกอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยสิ่งเรียบง่าย 3 ประการ ได้แก่ การเฝ้าศีลมหาสนิท รักพระศาสนจักร และจงเป็นธรรมทูตแพร่ธรรม นอกจากนี้ พ่อขอเตือนใจพวกท่านว่า พระศาสนจักรไม่ใช่กลุ่มเอ็นจีโอ!" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชอัครสังฆมณฑลนาโปลี

Read More: Vatican Radio


Comments