โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องมีพื้นที่ในใจให้กับความรักของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะเปลี่ยนเราให้ดีขึ้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องมีพื้นที่ในหัวใจให้กับความรักของพระเจ้า เพื่อที่พระองค์จะสามารถเปลี่ยนตัวเราให้ดีขึ้น ทรงชี้ พระเจ้าทรงฝันจะชื่นชมยินดีกับเราเสมอ แล้วตัวเราล่ะ เคยคิดถึงพระเจ้ากันบ้างหรือเปล่า


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า "เราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาลูกของข้าราชการคนหนึ่งที่ป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "การสร้างครั้งที่สองช่างประเสริฐกว่าการสร้างครั้งแรก เพราะพระเจ้าทรงสร้างโลกที่ถูกทำลายด้วยบาปขึ้นอีกครั้ง การสร้างใหม่นี้ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเอง

"เราได้เห็นว่า พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า พระองค์ตรัสด้วยความชื่นชมยินดีและตรัสว่า 'เราร่าเริงเพราะประชากรของเรา' พระเจ้าทรงคิดถึงสิ่งที่พระองค์จะกระทำและคิดถึงว่าพระองค์จะชื่นชมยินดีกับประชากรของพระองค์อย่างไร มันเหมือนกับพระเจ้าทรงฝันไป ใช่ พระเจ้าทรงมีความฝัน ความฝันของพระองค์ก็คือพวกเรานั่นเอง ... พ่อขอยกตัวอย่างที่จะช่วยให้พวกท่านเข้าใจได้ง่ายหน่อย ลองคิดถึงตอนที่เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคิดถึงคนที่ตัวเองรักนะ เขาจะคิดไปว่า 'เมื่อเราอยู่ด้วยกัน เมื่อเราแต่งงานกัน' ความฝันของพระเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละ

"พระเจ้าทรงคิดถึงพวกเราแต่ละคนและทรงรักเราแต่ละคนด้วย พระเจ้าทรงฝันเกี่ยวกับเรา พระองค์ทรงฝันว่าจะชื่นชมยินดีกับเราได้อย่างไร นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะสร้างโลกขึ้นใหม่อีกครั้ง พระเจ้าทรงต้องการที่จะรื้อฟื้นจิตใจของเราขึ้นใหม่ เพื่อที่ความชื่นชมยินดีนี้จะสามารถนำมาซึ่งชัยชนะ(เหนือบาป)

"พวกท่านเคยลองคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างไหม พระเจ้าทรงฝันเกี่ยวกับตัวเรา! พระเจ้าทรงฝันถึงฉัน! เราอยู่ในความคิดและหัวใจของพระเจ้าเสมอ พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา พระเจ้าทรงมีโครงการมากมายให้เรา นี่คือความฝันของคนที่กำลังรักตกหลุมรัก ดังนั้น พวกเราสามารถที่มองเห็นพระเจ้ากำลังตกหลุมรักกับประชากรของพระองค์ และเมื่อพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ พระเจ้าจะกล่าวว่า 'เราไม่ได้เลือกเจ้าเพราะเจ้าแข็งแรงสุด ตัวใหญ่สุด และทรงพลังมากสุด แต่เราเลือกเจ้าเพราะเจ้าต่ำต้อยที่สุด' '

"ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาลูกของข้าราชการคนหนึ่งที่ป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจ พ่อคิดว่า พระวรสารตอนนี้ นักเทวศาสตร์คงไม่สามารถอธิบายได้แน่ๆ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกเราทำได้แค่คิดเท่านั้น พวกเราสามารถสัมผัสและร่ำไห้ด้วยความชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงเปลี่ยนเรา แล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะ

"คำตอบคือมีความเชื่อนั่นไง! พวกเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนเราได้ พระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพที่สามารถทำได้ ลองคิดถึงชายในพระวรสารวันนี้ซิ เขาทูลพระเยซูว่า 'พระเจ้าข้า โปรดเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพเจ้าจะสิ้นใจเถิด' พระเยซูตรัสกับเขาว่า 'ไปเถิด บุตรของท่านพ้นอันตรายแล้ว' ชายคนนี้เชื่อในคำพูดของพระเยซู เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงมีฤทธานุภาพที่จะเปลี่ยนลูกของเขาได้ เปลี่ยนสุขภาพของลูกเขาให้ดีขึ้น และก็เป็นเช่นนั้น

"ดังนั้น การมีความเชื่อคือการให้พื้นที่กับความรักของพระเจ้า ให้พื้นที่กับฤทธานุภาพของพระองค์ นี่ไม่ใช่พลังอำนาจของมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพของผู้ที่ทรงรักเราและต้องการชื่นชมยินดีกับเรา นี่คือความเชื่อ จงให้พื้นที่กับพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเรา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments