โป๊ปฟรังซิสวอนขอสันติภาพในปากีสถานหลังเกิดเหตุโจมตีโบสถ์คริสต์ระหว่างมิสซา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเรียกร้องสันติภาพในปากีสถาน ภายหลังเกิดเหตุโจมตีโบสถ์คาทอลิกและโบสถ์แองกลิกันระหว่างมิสซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน พร้อมกันนี้ ทรงแบ่งปันพระวรสาร สิ่งที่พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า "พระเจ้าทรงรักโลกนี้มากถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียวมาเพื่อพวกเรา" ถือเป็นการสรุปพระวรสารทั้งหมดแล้ว นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์แบบไม่มีขอบเขต


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาพร้อมสายฝนที่โปรยปรายลงมา โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในปากีสถาน ภายหลังเกิดเหตุโจมตีโบสถ์คาทอลิกและโบสถ์แองกลิกัน ระหว่างมีพิธีมิสซาที่เมืองลาฮอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "เป็นความเจ็บปวดอย่างมากที่วันนี้พ่อได้ทราบว่า กลุ่มก่อการร้ายโจมตีโบสถ์คริสต์ 2 แห่งในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ซึ่งผลที่ตามมาคือมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก คริสตชนยังถูกกดขี่ข่มเหง พี่น้องคริสตชนเหล่านี้ต้องเสียเลือดเนื้อเพียงเพราะพวกเขาเป็นคริสตชน! ด้วยเหตุนี้ พ่ออยากย้ำกับพี่น้องเหล่านั้นถึงคำภาวนาที่พ่อมอบให้ พ่อวิงวอนขอพระเจ้า วอนขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของความดี โปรดประทานพระพรแห่งสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดในประเทศแห่งนี้ด้วย"

สำหรับการแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 4 ในเทศกาลมหาพรต พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า "พระเจ้าทรงรักโลกนี้มากถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียวมาเพื่อพวกเรา"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "สิ่งที่พระเยซูตรัสนี้คือการสรุปพระวรสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเชื่อและเทวศาสตร์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักเราแบบไม่มีขอบเขต ... ความรักของพระเจ้าได้รับการเผยแสดงครั้งแรกจากการสร้างโลกและเรื่อยมาจนถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู

"การถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคือเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระเยซูทรงรักเราจนวาระสุดท้าย ไม่ใช่รักแค่ช่วงเวลาสุดท้ายบนโลกของพระองค์ แต่เป็นการรักแบบไม่มีขอบเขต" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปัน

Read More: Vatican Radio


Comments