โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรายกโทษให้คนอื่นไม่เป็น เราก็ไม่ควรขอให้คนอื่นยกโทษให้เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าเรายกโทษให้คนอื่นไม่เป็น เราก็ไม่ควรขอให้คนอื่นยกโทษให้เรา ทรงย้ำ การขอโทษต้องออกมาจากใจจริง ต้องสำนึกในความผิดและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่ขอโทษแบบขอไปทีให้จบๆ ไป


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์เรื่องการให้อภัย โดยทรงย้ำว่า ไม่ใช่ให้อภัยเจ็ดครั้ง แต่ต้องให้อภัย "เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง" นอกจากนี้ พระเยซูยังเล่าเรื่องอุปมาที่ผู้รับใช้ได้รับการยกหนี้ให้จากกษัตริย์ แต่เมื่อเขาออกมาจากห้องที่กษัตริย์อยู่ เขาก็ไปทวงหนี้คนที่ติดเงินเขาอย่างรุนแรง เรื่องนี้ทำให้กษัตริย์โกรธมาก จนถึงกับตรัสว่า "เจ้าคนสารเลว เรายกหนี้สินให้เจ้า เจ้าก็ต้องยกหนี้สินให้คนอื่นด้วยเช่นกัน" พระเยซูทรงสอนว่า ถ้าเราทำตัวแบบผู้รับใช้คนนี้ พระเจ้าก็จะทำกับเราแบบนี้เช่นกัน เพราะเราไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นก่อนนั่นเอง

ส่วนบทอ่านแรกจากหนังสือประกาศกดาเนียล เป็นเรื่องราวที่อาซาริยาห์ยืนอธิษฐานเสียงดังอยู่กลางไฟ เพื่อขอพระเจ้าอย่าละทิ้งชนชาติอิสราเอล อาซาริยาห์ไม่ได้วอนขอพระเจ้าแบบขอไปทีหรือขอให้พระเจ้ามองข้ามความผิดของพวกตน แต่เขาสำนึกว่าพวกตนเป็นคนบาปและขอพระเจ้าโปรดให้อภัยด้วย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "การพูดว่า 'ขอโทษครับ ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า' กับ 'ขอโทษครับ ผมทำผิดไปแล้ว ผมเป็นคนบาป' มันคนละความหมายกันเลยนะ! บาปไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อย แต่บาปคือการหลงบูชาบางสิ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา อาทิ การบูชาความหยิ่งยะโส, การบูชาเงินตรา, การบูชาความหยิ่งผยอง, การทะนงตน และการหลงไปกับความเป็นอยู่ที่หรูหราของตน ลองดูนะ การหลงบูชาสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นนั้น อาซาริยาห์ไม่ได้ขอโทษพระเจ้า แต่เขาวอนขอการอภัยโทษจากพระองค์

"การให้อภัยต้องเกิดจากการร้องขอด้วยความจริงใจ ต้องร้องขอด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่นเดียวกัน การให้อภัยต้องทำด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์กับผู้ที่ทำร้ายเรา ดังที่เราเห็นในพระวรสารวันนี้ ผู้รับใช้ที่เพิ่งได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์ แต่กลับไปทวงหนี้อย่างโหดเหี้ยมกับเพื่อนของตน สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง เพราะการให้อภัยแบบต่อเนื่อง ต้องเป็นแบบที่พระเยซูสอน

"พระเยซูสอนเราว่า เวลาสวดบทข้าแต่พระบิดา เราสวดว่า 'โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น' ถ้าเรายกโทษให้คนอื่นไม่เป็น เราก็ไม่ควรขอให้คนอื่นยกโทษให้เรา

"นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเราเกี่ยวกับการยกโทษให้กัน อันดับแรก จงร้องขอการยกโทษที่ไม่ใช่การขอโทษแบบขอไปที แต่จงสำนึกถึงบาปผิดหรือการหลงบูชาบางสิ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่เราได้ทำ สอง พระเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ แต่พระองค์ทรงขอร้องเราให้อภัยคนอื่นก่อน ถ้าเราไม่ให้อภัยคนอื่น เราก็ปิดประตูใส่การให้อภัยของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments