โป๊ปฟรังซิส: "แม้สังคมจะไม่สนใจผู้สูงอายุ แต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งพวกท่าน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจผู้สูงอายุ ด้วยการย้ำว่า ช่วงเวลาที่เราแก่ตัว ไม่ใช่เวลาที่เราจะมายอมแพ้หรือกลายเป็นส่วนเกินของสังคม ทรงชี้ แม้สังคมจะไม่สนใจผู้สูงอายุ แต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผู้สูงอายุ ทรงยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุที่เลือกอุทิศบั้นปลายของชีวิตให้กับการสวดภาวนาและฟังเสียงของพระเจ้าช่วงเที่ยงวันพุธที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "ปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส" โดยทรงขอร้องสังคมให้เลิกวัฒนธรรมดูแลผู้สูงอายุแบบทิ้งๆ ขว้างๆ ได้แล้ว

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ตัวพ่อเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนสูงอายุ พ่อพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการแหย่ขาข้างหนึ่งเข้าไปในกลุ่มนี้ มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่ต้องพูดและเน้นย้ำว่า แม้สังคมจะไม่สนใจพวกเราผู้สูงอายุ แต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกเรา ในความเป็นจริงแล้ว พระเจ้าทรงเรียกเราให้ก้าวเดินตามพระองค์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต รวมไปถึงช่วงเวลาที่เราแก่ตัวไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกอบไปด้วยพระหรรษทานพิเศษและพันธกิจของพระองค์ ช่วงเวลาที่เราแก่ตัวไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมายอมแพ้หรือกลายเป็นส่วนเกินของสังคม!

"พระวรสารที่เราได้ฟังไปเมื่อครู่นี้ ก็นำเสนอภาพลักษณ์ของท่านซิเมออนและอันนา สองผู้ชราภาพที่มีความหวังในพระสัญญาของพระเจ้า ที่สุดแล้ว บั้นปลายชีวิตของพวกท่านก็ได้รับการเติมเต็ม ทั้งท่านซีเมออนและอันนาจัดเป็นแบบอย่างทางจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ พวกท่านทั้งสองบอกเราว่าคำภาวนาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

"ในคำภาวนา พวกท่านทั้งสองขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพร พวกท่านวิงวอนขอพระเจ้าสำหรับความหวังและความต้องการของบรรดาลูกหลาน พวกท่านยกถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับผู้สูงอายุที่ให้คำภาวนาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ก็คือ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ทรงเลือกช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตให้กับการสวดภาวนา ฟังเสียงของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่สวยสดงดงามมากๆ

"ดังนั้น พ่ออยากพูดกับบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนว่า พวกท่านต้องฟังเสียงของผู้สูงอายุ นี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆ ตัวพ่อเอง (พระสันตะปาปา) ยังเก็บข้อความที่คุณย่าเขียนจดหมายให้ในวันที่พ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ไว้อยู่เลย พ่อเก็บไว้ในหนังสือสวดทำวัตร นี่คือมรดกที่ล้ำค่ามากๆ ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนละทิ้งวัฒนธรรมทิ้งขว้างผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชื่นชมยินดีระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่กับผู้สูงอายุกันเถอะ" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments