โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ ที่มีเงื่อนไขต่อรองมากมายกับพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ อย่าเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ ที่บอกคนอื่นว่าตนเองเป็นคริสตชน แต่กลับมีเงื่อนไขต่อท้ายมากมาย ทรงสอน เราต้องรู้จักน้อมรับหนทางที่พระเจ้าเตรียมให้ การไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าจัดให้ถือเป็นบาป เหมือนเช่นชาวอิสราเอลที่บ่นต่อว่าพระเจ้าในทะเลทราย คนพวกนี้เริ่มต้นด้วยการเป็นคริสตชนที่กระตือรือร้น แต่ไปได้แค่ครึ่งทางก็หมดไฟจากความผิดหวังต่างๆ และมาบ่นต่อว่าพระเจ้าช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกันดารวิถี เป็นเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลเริ่มหมดความอดทนและเริ่มด่าว่าพระเจ้ากับโมเสส พระเจ้าจึงส่งงูพิษมากัดพวกเขา แต่พระเจ้าก็บอกกับโมเสสให้ทำรูปงูโลหะติดไว้บนเสา ใครที่ถูกงูกัด แต่มองงูโลหะ จะรอดจากความตาย

พระสันตะปาปา ทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า "บทอ่านตอนนี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงมอบความรอดพ้นให้เราหลายร้อยวิธีที่ต่างกันไป แต่บ่อยครั้ง เราไม่มีความสามารถที่จะน้อมรับวิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

"ตามที่เราได้เห็นกันในบทอ่านวันนี้ พระเจ้าทรงส่งงูมากัดเพื่อเป็นการลงโทษและทำให้ประชาชนล้มตายจำนวนมาก โมเสสจึงภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อประชาชนเหล่านั้น พระเจ้าตรัสว่าให้สร้างงูโลหะบนเสา เพื่อมอบความรอด(จากความตาย) แก่ทุกคนที่มองงูโลหะหลังจากถูกงูพิษกัด มีเพียงการทูลวอนขอของโมเสสและเครื่องหมายแห่งไม้กางเขนซึ่งพระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนนั้น ที่มอบความรอดจากพิษของงู (หมายถึงบาปและความชั่ว) ให้กับเรา

"พ่ออยากแบ่งปันเกี่ยวกับทัศนคติของคริสตชนหลายคนในยุคนี้ว่า ดูมีชีวิตฝ่ายจิตที่แปลกประหลาดมาก บ่อยครั้ง พวกเราทำผิดเรื่องเดิมๆ เป็นประจำจนทำให้กลายเป็นคนบึ้งตึงและเป็นคนขี้บ่น

"มีคริสตชนกี่คนในหมู่พวกเราที่พบว่าตัวเองได้รับพิษจากความขุ่นเคืองจากชีวิต (เหมือนกับชาวอิสราเอลที่โกรธเคืองพระเจ้า) หลายคนเลยนะ พูดว่า 'ใช่ พระเจ้าคือความดี แต่ ...' หรือ 'เราเป็นคริสตชน แต่ ...' คริสตชนประเภทนี้จบลงด้วยการไม่เปิดใจให้กับความรอดของพระเจ้า คนพวกนี้มักจะหาข้ออ้างมาอยู่เรื่อย อาทิ 'ใช่ ฉันต้องการได้รับความรอด แต่ต้องด้วยวิธีแบบนี้เท่านั้น' ทัศนคติแบบนี้แหละที่ก่อให้เกิดพิษร้ายต่อหัวใจของตัวเอง การไม่ยอมรับพระพรจากพระเจ้าในหนทางที่ถูกนำเสนอนั้นถือเป็นบาป มันทำให้เกิดพิษร้ายต่อจิตวิญญาณของเรา มันทำลายความชื่นชมยินดี

"ความเฉื่อยชาของคริสตชนครึ่งทางแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในตอนเริ่มต้นทางเดินของพระเยซู แต่มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น เพราะสุดท้าย(ความกระตือรือร้น)กลายเป็นความขุ่นเคืองบนหนทางนี้ วิธีเดียวที่จะเยียวยารักษาก็คือจงมองไปที่ไม้กางเขน มองไปที่พระเจ้าผู้ทรงรับเอาบาปของเราไปด้วยตัวพระองค์เอง

"ทุกวันนี้ มีคริสตชนมากมายเท่าไหร่ที่ตายในถิ่นทุรกันดารของความเศร้าโศก การขี้บ่น และการไม่ยอมรับหนทางของพระเจ้า ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานของพระเจ้าเพื่อให้เรายอมรับช่วงเวลายากลำบากในชีวิต ยอมรับวิถีศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอด ยอมรับอาหารจืดชืดที่ชาวอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้าในทะเลทราย ขอให้เรายอมรับหนทางที่พระเจ้าจะนำเราไป

"ขอให้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเริ่มในวันอาทิตย์นี้ ช่วยเราให้ถอยห่างจากการประจญล่อลวงของการเป็นคริสตชนที่เต็มไปด้วยข้อแม้ คริสตชนที่ตอบว่า 'ใช่ เราเป็นคริสตชน แต่ ..... เต็มไปด้วยข้ออ้างมากมาย'" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio


Comments