โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีบาปใดที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ไม่มีบาปใดที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้ ทรงเตือนสติพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาป อย่าหย่อนยานทางศีลธรรม และอย่าเคร่งครัดจนสุดขั้ว แต่จงช่วยพยุงพี่น้องที่เป็นทุกข์ถึงบาปได้ลุกขึ้นและเดินต่อไปได้บนหนทางแห่งการกลับใจช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่มารับการอบรมของสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก (The Apostolic Penitentiary) ที่มาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า "ในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีคือการนำเสนออย่างชัดเจนถึงพระพักตร์ที่ทรงเมตตาของพระเจ้า ดังนั้น ขอให้เราอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นทุกข์ถึงบาปหรือผู้โปรดบาป อย่าลืมว่า ไม่มีบาปใดที่พระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้ ไม่มีเลยจริงๆ

"พ่ออยากเตือนใจบรรดาพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาปเกี่ยวกับความโน้มเอียงที่จะกลายเป็นพวกศีลธรรมหย่อนยานกับอีกด้านหนึ่งคือกลายเป็นคนเคร่งครัดกฏจนเกินไป พระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาปทั้งสองประเภทนี้จะมีไม่มีทางช่วยพยุงพี่น้องที่มาแก้บาปและเดินร่วมทางไปกับพวกเขาบนหนทางแห่งการกลับใจอย่างแน่นอน ดังนั้น อย่าทำผิดพลาด การเป็นผู้มีเมตตาหมายถึงการช่วยพยุงพี่น้องชายหญิงและช่วยเขาให้เดินต่อไปได้บนหนทางของการกลับใจ" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

ทั้งนี้ บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในวันนี้ จะร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานโปรดศีลอภัยบาปให้กับสัตบุรุษในกรุงโรม ในงาน "24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า" ซึ่งสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2015 โดยพระสันตะปาปาจะออกมาโปรดศีลอภัยบาปให้สัตบุรุษด้วย

Comments