โป๊ปฟรังซิส: "ที่ใดไม่มีความเมตตา ที่นั่นก็ไม่มีความยุติธรรม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ที่ใดไม่มีความเมตตา ที่นั่นก็ไม่มีความยุติธรรม ทรงแบ่งปัน ชอบพระวรสารตอนที่พระเยซูถามฝูงชนที่จะเอาหินทุ่มหญิงคนนั้นว่า "ใครไม่เคยทำบาป ก็เอาหินทุ่มหญิงคนนี้เถิด" เพราะนี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า หัวใจของฟาริสีและธรรมาจารย์ทำเป็นเคร่งครัด แต่ไม่เคยมีเมตตาและไม่ยืดหยุ่นเลย ทรงย้ำ ถ้าเราไม่ยืดหยุ่นและไม่มีเมตตา เราจะเป็นคริสตชนที่ดำเนินชีวิต 2 มาตรฐาน


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ฟาริสีและธรรมาจารย์นำหญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณีมาให้พระเยซูตัดสิน แต่พระเยซูถามกลับไปว่า "ถ้าผู้ใดในท่านไม่เคยทำบาป จงนำหินทุ่มหญิงคนนี้เถิด" ที่สุดแล้ว ทุกคนเดินกลับไปกันหมด ไม่มีใครนำหินทุ่มหญิงคนนี้เพื่อลงโทษ พระเยซูจึงตรัสกับหญิงคนนี้ว่า "ไปเถิด เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "หัวใจของฟาริสีและธรรมาจารย์ขี้โกงด้วยความไม่ยืดหยุ่น พวกเขาคิดว่าตัวเองใสสะอาดเพราะปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติ แต่พวกเขาไม่รู้จักความเมตตา

"ฟาริสีและธรรมาจารย์ไม่ใช่นักบุญ พวกเขาคือคนขี้โกง เพราะความไม่ยืดหยุ่นแบบนี้นี่แหละที่ทำให้คนๆ หนึ่งดำเนินชีวิตอยู่บน 2 มาตรฐาน นั่นคือ ด้านหนึ่งพวกเขาประณามสตรีเหล่านี้ อีกด้านหนึ่ง พวกเขามองหาพวกหญิงเหล่านี้เพื่อความสนุกเล็กๆ ของตัวเอง พระเยซูทรงเรียกคนแบบนี้ว่าพวกเสแสร้ง คนพวกนี้ดำเนินชีวิต 2 มาตรฐาน ในพระศาสนจักร คนที่คอยจ้องตัดสินและประณามคนอื่น คนพวกนี้ก็มี 2 มาตรฐาน คนพวกนี้ไม่ยืดหยุ่น ทำให้ผู้คนไม่สามารถหายใจได้

"การโกงการเอาเปรียบทำให้คนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าความเมตตาคืออะไร มนุษย์เราต้องเปี่ยมด้วยความเมตตา พระคัมภีร์ก็บอกเราว่า ความยุติธรรมตั้งอยู่บนความเมตตา ... และวันนี้ ประชากรของพระเจ้าก็พบว่าตนเองอยู่ต่อหน้าการตัดสินพิพากษาจากคนที่ไร้ซึ่งความเมตตา ทั้งจากเจ้าหน้าที่้บ้านเมืองและพวกสมณะ ที่ใดไม่มีความเมตตา ที่นั่นก็ไม่มีความยุติธรรม เมื่อประชากรของพระเจ้าเข้ามาใกล้เพื่อวอนขอการอภัยโทษ บ่อยครั้ง เราพบว่าเขาจะถูกตัดสินพิพากษาจากคนบางกลุ่มไปแล้ว

"พ่ออยากบอกว่า หนึ่งในเนื้อเรื่องที่สวยงามที่สุดของพระวรสารก็คือเหตุการณ์นี้นี่แหละ มันไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังจริงๆ 'ไม่มีใครตัดสินลงโทษท่านเลยหรือ' 'ไม่มี พระเจ้าข้า' 'ไปเถิด เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย' นี่คือหนึ่งในพระวรสารที่งดงามที่สุด เพราะนี่คือการเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments