โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปกับพลังดึงดูดของเงินที่ได้มาแบบไม่สะอาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนชาวนาโปลี อย่าหลงไปกับพลังดึงดูดของเงินที่มาแบบไม่ใสซื่อ จงหนักแน่นในการปฏิเสธและต่อต้านการคดโกง รวมถึงการกดขี่ผู้ยากไร้ คนป่วย และเยาวชน ทรงย้ำ การมีความหวังคือการมองโลกผ่านทางดวงตาและหัวใจของพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงให้อภัยทุกสิ่งและให้อภัยเราเสมอ
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ ปิอัซซ่า เดล เปลบิสชิโต้ เมืองนาโปลี ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 120,000 คน โดยนี่เป็นพันธกิจที่สามระหว่างการเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองปอมเปอีและนาโปลีของพระสันตะปาปา สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเรียกร้องชาวเมืองนาโปลีอย่าเห็นผิดเป็นชอบไปกับ "คาโมร์ร่า" กลุ่มมาเฟียและอาชญากรรมที่แผ่อำนาจปกคลุมเมืองอยู่ในขณะนี้

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "วันนี้ พ่อมาที่นาโปลีเพื่อประกาศไปพร้อมกับพวกท่านว่า 'พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า' พ่อไม่ต้องการพูดคำนี้เพียงคนเดียว พ่อต้องการพวกท่านพูดด้วยเช่นกัน  เอาล่ะ พูดให้พ่อฟังหน่อยว่า พระเยซูคือพระเจ้า (สัตบุรุษทุกคนเปล่งเสียงพูดพร้อมกัน) พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถรักษาบาดแผลในจิตใจของเราได้

"ดังนั้น ขอให้การคอร์รัปชั่นและการทำผิดกฏหมาย อย่ามาทำร้ายใบหน้าอันสวยงามของเมืองนี้เลย สำหรับพวกอาชญากรและพวกผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหลาย พระศาสนจักรเน้นย้ำกับพวกท่านว่า 'จงกลับใจมาหาความรักและความยุติธรรม' (พระสันตะปาปาทรงสื่อไปถึงกลุ่มคาโมร์ร่า มาเฟียประจำเมือง) ขอให้ทุกคนอย่ายอมเด็ดขาดถ้าพบเห็นการคดโกงและการกดขี่ข่มเหงบรรดาเยาวชน อนาคตของเมืองนาโปลีไม่ได้ถูกปิดตายอยู่ในตัวมันเอง แต่นาโปลีจะต้องถูกเปิดออกด้วยความวางใจให้โลกได้สัมผัส

"เมืองนี้ (นาโปลี) สามารถพบกับพละกำลังที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวัง พละกำลังสำหรับทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่ สำหรับครอบครัวและชุมชนต่างๆ ด้วย พี่น้องที่รัก พ่ออยากเน้นว่า ความหวังนี้จะยืนหยัดในการต่อสู้กับความชั่วร้าย การมีความหวังคือการมองโลกผ่านทางดวงตาและหัวใจของพระเจ้า การมีความหวังคือการเดิมพันสิ่งต่างๆ อยู่บนพระเมตตาของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้อภัยทุกสิ่งและให้อภัยเราเสมอ

"วันนี้ ฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้ว ฤดูใบไม้ผลิได้นำความหวังมาให้กับเรา นี่คือเวลาแห่งความหวัง เวลาสำหรับการไถ่กู้เพื่อชาวนาโปลี นี่คือความปรารถนาของพ่อและยังเป็นคำภาวนาของพ่อเพื่อเมืองแห่งนี้ เมืองที่มีจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และศักยภาพของผู้คนที่สูงมากๆ และเหนือสิ่งอื่นใด ความสามารถในการรัก ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามสำหรับเมืองนาโปลี

"ชาวนาโปลีที่รัก จงอย่าให้ใครมาขโมยความหวังไปจากตัวท่าน อย่าหลงไปกับแรงดึงดูดของเงินที่ได้มาแบบไม่ซื่อสัตย์ จงหนักแน่นในการปฏิเสธและต่อต้านการคดโกง การกดขี่คนยากไร้ ผู้ป่วย และเยาวชน ทั้งในรูปแบบของการค้ายาเสพติดและอาชญากรรม ... นี่เป็นงานของทุกคน แต่งานนี้ถูกมอบหมายเป็นพิเศษให้กับพวกท่าน พระสงฆ์ที่จะต้องนำความเมตตา การให้อภัย สันติ และความชื่นชมยินดีในศีลศักดิ์สิทธิ์ไปมอบให้กับทุกคน ทั้งนี้ เพื่อที่สัตบุรุษจะได้พบกับความเมตตาในตัวพวกท่าน เหมือนที่พวกเขาพบได้ในพระเยซู" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่นาโปลี

Comments