โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าเวลาเห็นคนอยากกลับใจ แล้วเจอคำตำหนิว่าเป็นคนบาปก็อยู่เฉยๆ เถอะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน รู้สึกเศร้ามาก เวลาเห็นคนที่สำนึกผิดและต้องการกลับใจมาร่วมมิสซา ต้องมาเจอคริสตชนบางคนเข้าไปตำหนิว่า "คุณเคยทำผิดมาแล้ว ดังนั้น เวลามาร่วมมิสซา ขอให้อยู่เฉยๆ เถอะ" ทรงชี้ การทำแบบนี้คือการปิดประตูบ้านของพระเยซูใส่ประชากรของพระองค์ พระเยซูไม่เคยทำแบบนี้ ตรงกันข้าม พระเยซูไม่ได้เปิดประตูต้อนรับเท่านั้น แต่ยังออกไปตามหาคนบาปด้วย ทรงย้ำ เวลาเราทำผิด พระเยซูไม่ตำหนิ แต่พระองค์จะเข้ามาพยุงให้เราลุกขึ้นและเดินบนหนทางของการกลับใจช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำวันนี้จากหนังสือประกาศกเอเศเคียลที่กล่าวถึงน้ำทรงชีวิต สายน้ำนี้ไหลไปที่ใด ที่นั่นจะมีแต่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูเสด็จไปที่สระเบเธสดา และทรงรักษาชายที่ป่วยมานาน 38 ปีให้หายจากโรคในวันสับบาโต ชายคนนี้ไม่มีใครเหลียวแลเขา แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ลุกขึ้น จงยกแคร่ที่นอนเดินไปเถิด" เขาก็หายจากโรค

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "ในบทอ่านแรก เราได้ฟังเรื่องน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหาร น้ำนี้ถูกเรียกว่าเป็นน้ำที่รักษาทุกคน ส่วนในพระวรสารก็เป็นเรื่องน้ำอีกเช่นกัน น้ำที่สระเบเธสดาที่ชายที่ป่วยเป็นอัมพาตนอนอยู่ข้างสระ บางที ชายคนนี้อาจจะขี้เกียจนิดๆ ที่ไม่ยอมหาวิธีที่จะจุ่มตัวลงในสระน้ำเพื่อแสวงหาการรักษาตัวเอง แต่พระเยซูทรงรักษาเขาและกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นและออกเดิน สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่พวกธรรมจารย์ตำหนิพระองค์ เพราะการรักษานี้เกิดในวันสับบาโต

"พวกเราเห็นเรื่องการตำหนิติเตียนแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกทุกวันนี้ ชายหรือหญิงที่รู้สึกป่วยภายในจิตวิญญาณของตน พวกเขาโศกเศร้า พวกเขาอาจทำผิดพลาดมากมายในชีวิต แต่ในจุดๆ หนึ่ง พวกเขารู้สึกถึงน้ำที่กระเพื่อมซึ่งก็คือพระจิตที่กำลังขับเคลื่อนบางสิ่งอยู่ ... กี่ครั้งแล้วที่คนเราต้องพบกับประตูที่ปิดตายในกลุ่มคริสตชน อาทิคำพูดที่ว่า 'คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะ คุณทำแบบนั้นก็ไม่ได้เช่นกัน คุณทำผิดพลาดมาแล้ว คุณไม่สามารถทำอะไรได้อีก ถ้าคุณอยากมาวัดล่ะก็ คุณมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ แต่มาเฉยๆ นะ ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น' พ่อบอกได้เลยว่า พวกคริสตชนที่คิดเหมือนพวกธรรมจารย์เหล่านี้ได้ทำลายสิ่งที่พระจิตทรงกำลังทำในผู้คนเหล่านี้นะ

"เรื่องแบบนี้ทำให้พ่อเศร้ามากนะ เพราะมันคือการที่พระศาสนจักรไม่ยอมเปิดประตูออกต้อนรับผู้คน นี่คือบ้านของพระเยซูและพระเยซูทรงต้อนรับทุกคน พระเยซูไม่ได้แค่ต้อนรับอย่างเดียว แต่พระองค์ยังออกไปตามหาผู้คนด้วย ถ้าพระเยซูพบประชาชนบาดเจ็บ พระองค์จะทำอย่างไร พระองค์จะตำหนิติเตียนพวกเขาอย่างนั้นเหรอ ไม่เลย! พระองค์จะไปช่วยอุ้มพวกเขา นี่คือความเมตตา นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรา

"ดังนั้น ในพิธีวันนี้ ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดช่วยเราแต่ละคนและพระศาสนจักรได้กลับใจไปหาพระเยซู กลับใจไปหาพระเมตตาของพระองค์ และเมื่อนั้น กฏและธรรมบัญญัติจะได้รับการปฏิบัติอย่างครบครัน เพราะกฏที่ว่านี้คือการรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเอง" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio


Comments