โป๊ปฟรังซิส: "แนวทางของพระเจ้าเป็นแบบเรียบง่าย ไม่ใช่หวังอะไรต้องได้ทันที"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ แนวทางของพระเจ้าคือความเรียบง่าย ไม่ใช่หวังอะไรแล้วต้องเสกให้ได้ทันที แต่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเช่นการสร้างโลก สิ่งนี้ ผิดกับมนุษย์ที่คาดหวังว่าได้อะไรแล้วต้องได้ทันที คาดหวังว่าเราต้องได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับชาวเมืองนาซาเร็ธ บ้านเกิดของพระองค์ว่า "ไม่มีประกาศกคนใดที่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน" พร้อมบอกเล่าความจริงหลายเรื่องกับพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ประชาชนโกรธ พากันขับไล่พระองค์ และพยายามจะนำพระองค์ไปที่หน้าผาเพื่อผลักพระองค์ลงไป

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระเยซูทรงต่อว่าชาวเมืองนาซาเร็ธที่ขาดความเชื่อ ตอนแรก พวกเขาฟังพระเยซูด้วยความเชื่อ แต่สุดท้าย จบลงที่พวกเขาโกรธเคืองและเกรี้ยวกราดใส่พระองค์

"ในช่วงเวลาดังกล่าว คนเหล่านี้ฟังสิ่งที่พระเยซูสอนด้วยความพึงพอใจ แต่พวกเขาไม่ชอบสิ่งที่พระองค์ต่อว่าหนึ่ง สอง หรือสามคนในหมู่พวกเขา บางที บางคนอาจซุบซิบนินทาและยืนขึ้นพูดกับพระเยซูกลับไปว่า 'ท่านเป็นใครกันถึงมาพูดกับเราแบบนี้ เขาเรียนจบที่ไหนเหรอ ถึงมาพูดแบบนี้กับเรา ไหน ขอดูหลักฐานการศึกษาของเขาหน่อยซิ! คนๆ นี้เป็นลูกของช่างไม้ไม่ใช่เหรอ เรารู้จักภูมิหลังของเขานะ' ทั้งหมดนี้คือความโกรธที่ปะทุขึ้นได้แม้กระทั่งความรุนแรง ดูได้จากการที่พวกเขาขับไล่พระองค์ออกจากเมือง และนำพระองค์ไปที่หน้าผา พวกเขาต้องการผลักพระองค์ลงไป!

"ส่วนบทอ่านแรกจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ที่เล่าถึงนาอามาน ผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรีย เขาป่วยเป็นโรคเรื้อน ประกาศกเอลีชาได้บอกเขาให้ลงไปจุ่มตัว 7 ครั้งในแม่น้ำจอร์แดนแล้วเขาจะหายจากโรค แต่เมื่อได้ยินดังนี้ นาอามานโกรธมาก เพราะเขาคาดว่าตนเองจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ แต่หลังจากที่เขาฟังบรรดาผู้รับใช้ของตนที่ขอให้ทำตามเอลีชา นาอามานก็ทำตามและเขาก็หายจากโรคเรื้อน

"ประชาชนชาวนาซาเร็ธก็เหมือนกับนาอามานนี่แหละ พวกเขาต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทันที แต่สไตล์ความดีของพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นต่อหน้าทันที พระเจ้าทรงทำด้วยความเรียบง่าย ทำทีละเล็กทีละน้อย ดูได้จากการสร้างโลกที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เวทมนตร์มาเสกขึ้น แต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยดิน นี่คือแนวทางที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การไถ่กู้ให้รอด

"เมื่อพระเจ้าทรงต้องการจะช่วยปลดปล่อยประชาชนของพระองค์ พระองค์ทำให้พวกเขาเป็นอิสระผ่านทางความเชื่อ มันดูเรียบง่ายนะ ... ดูตอนที่ เดวิด สู้กับ โกไลแอ็ธ ตอนนั้น เดวิดตัวเล็กๆ สู้ด้วยสลิงและหินเท่านั้น แต่เจ้ายักษ์โกไลแอ็ธใช้ดาบและสารพัดสิ่ง หรือเมื่อตอนโหราจารย์ 3 ท่านมาหาพระกุมารที่บังเกิด พวกท่านพบอะไร พวกท่านพบแค่ทารกน้อยนอนในรางหญ้า นี่คือสิ่งเรียบๆ ง่ายๆ นี่คือความถ่อมตนของพระเจ้า นี่คือแนวทางศักดิ์สิทธิ์ นี่คือแนวทางที่ไม่ได้เกิดขึ้นให้เห็นทันที

"ทั้งหมดนี้คือวิธีที่พระเจ้าทรงกระทำ พระองค์ทำทุกอย่างด้วยความเรียบง่าย พระองค์ทรงพูดเบาๆ กับเรา พูดเบาๆ กับหัวใจของเรา ดังนั้น ขอให้เราจำไว้ว่า ความถ่อมตนของพระเจ้าจัดเป็นสไตล์ของพระองค์ ความเรียบง่ายของพระเจ้าคือแนวทางของพระองค์" พระสันตะปาปา ตรัสสอนปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments