โป๊ปฟรังซิส: "น่าเห็นใจครูอาจารย์ นี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ แต่รายได้ไม่เยอะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเห็นใจครูอาจารย์ นี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ แต่รายได้ไม่เยอะ สิ่งนี้ ทำให้ครูอาจารย์หลายคนต้องทำงานหลายอย่าง หรือหาอาชีพเสริมทำ เพื่อจะได้มีรายได้พอใช้ในชีวิตประจำวัน ทรงย้ำ ครูอาจารย์อย่าสอนแค่เนื้อหาในตำราเท่านั้น แต่ต้องสอนคุณค่าและขนบธรรมเนียมประเพณีของชีวิตให้นักเรียนด้วย เพราะคอมพิวเตอร์สามารถสอนเนื้อหาในตำราได้อยู่แล้ว
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาสมาคมครูและอาจารย์คาทอลิกแห่งอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคม

โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพวกเขาว่า "วันนี้ พ่ออนุญาตกล่าวกับพวกท่านบรรดาครูอาจารย์ที่รัก ตัวพ่อเองก็เคยเป็นครูเหมือนพวกท่าน (ครูเณร) และพ่อก็มีความทรงจำที่ดีกับวันเก่าๆ กับเด็กๆ ในห้องเรียน

"การสอนเรียนเป็นอาชีพที่งดงาม แต่มันเป็นเรื่องน่าสงสารที่ครูได้รับค่าตอบแทนไม่ดีเท่าไหร่ ที่พ่อบอกว่า ค่าตอบแทนไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะเวลาที่ครูทุ่มเทให้กับลูกศิษย์นั้น มันไม่ได้อยู่แค่ที่โรงเรียน แต่มันยังรวมถึงการเตรียมการสอน และเวลาที่ให้กับเด็กนักเรียนแต่ละคนด้วย พ่อคิดถึงประเทศของพ่อเอง อาร์เจนตินา ที่นั่น ครูจำนวนมากต้องทำงานหลายอย่าง เพื่อจะได้มีเงินเดือนที่พออยู่พอกิน อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่งดงามแต่รายได้ไม่ดี

"การสอนเรียนคือการอุทิศตนอย่างจริงจัง ซึ่งหน้าที่นี้ มีเพียงคนที่วุฒิภาวะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้นที่จะทำได้ ... นอกจากอาชีพครูจะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้ว มันยังเป็นการทำหน้าที่ผู้ปกครองฝ่ายจิตใจให้กับนักเรียนด้วย

"ในสังคมที่ดิ้นรนเพื่อค้นหาแบบฉบับ เยาวชนจำเป็นต้องมีแบบอย่างให้ดูเวลาอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งก็หมายถึงครูอาจารย์นั่นเอง

"พวกท่านต้องอย่าสอนแค่เนื้อหาในตำรา แต่ต้องสอนคุณค่าและขนบธรรมเนียมประเพณีของชีวิตให้นักเรียนด้วย เพราะคอมพิวเตอร์สามารถสอนเนื้อหาในตำราได้อยู่แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้ มันสอนกันไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่พวกท่านต้องถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ นั่นคือ วิธีการที่จะรัก วิธีการที่จะเข้าใจถึงคุณค่าและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างความสามัคคีในสังคม ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงต้องการครูอาจารย์ที่ดีนั่นไง!" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบสมาคมครูและอาจารย์คาทอลิกแห่งอิตาลี

Read More: Vatican Radio

Comments