วาติกันย้ำบทเทศน์ที่ดีต้องจับต้องได้และต้องไม่ใช่ให้โอวาทศีลธรรม

ช่วงเที่ยงวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พระคาร์ดินัล โรเบิร์ต แซร่าห์ สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ และพระอัครสังฆราช อาเธอร์ ร็อช เลขาฯ สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ร่วมกันเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือสารบบการเตรียมเทศน์ (Homiletic Directory) ซึ่งภายในเป็นการชี้แนะแก่บรรดาพระสงฆ์และสังฆานุกรถึงการเตรียมเทศน์อย่างดี ผู้เทศน์ "ต้อง" เตรียมตัวมาอย่างดี บทเทศน์นั้นกระตุ้นให้สัตบุรุษอยากไตร่ตรองพระวรสาร ที่สำคัญ บทเทศน์ต้องไม่น่าเบื่อเกินไป

บทสรุปของงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือคู่มือนี้ มีดังนี้

- การเทศน์ไม่ใช่การให้โอวาทศีลธรรมบนหัวข้อที่จับต้องไม่ได้

- การเทศน์ไม่ใช่โอกาสให้พระสงฆ์หรือสังฆานุกร มาพูดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือใช้พระวาจามากล่าวโทษกัน ต้องไม่บิดเบือนคำสอนของพระศาสนจักร

- การเทศน์ไม่ใช่แค่การตีความพระคัมภีร์แบบง่ายๆ การเทศน์ไม่ใช่โอกาสให้ผู้เทศน์มาเล่าถึงชีวิตตัวเอง และไม่ใช่การมาให้โอวาททางศีลธรรม

- สัตบุรุษแสดงความกังวลต่อบทเทศน์มากๆ ดังนั้น พระศาสนจักรไม่สามารถเมินเฉยได้

- สัตบุรุษหลายคน "ตัดสิน" มิสซาจากบทเทศน์ บางคนไม่มามิสซาเพราะบทเทศน์

- การเทศน์คือเกณฑ์ทดสอบสำหรับประเมินความใกล้ชิดของพระสงฆ์ และความสามารถในการสื่อสารกับสัตบุรุษ

- บทเทศน์ที่ดี ต้องสั้น กระชับ และไม่ใช่มาสอนหนังสือ

- ความสั้นหรือยาวของบทเทศน์ วาติกันจะไม่ชี้นำ เพราะมันขึ้นกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น อาทิ ยุโรป บทเทศน์จะไม่เกิน 20 นาที แต่ถ้าแอฟริกา สัตบุรุษชอบฟังพระสงฆ์เทศน์นานๆ ต้องเกิน 20 นาทีขึ้นไป

- อย่างไรก็ตาม บทเทศน์ในมิสซาวันธรรมดา ควรสั้นและกระชับ เพราะสัตบุรุษมีหลายอย่างต้องทำ อาทิ ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ

- บทเทศน์ต้องไม่ใช่การมาพูดตลกให้สัตบุรุษฟัง ไม่ใช่การบันเทิงใจ แต่ต้องนำสัตบุรษให้ไตร่ตรองชีวิตและพระวรสาร

- ผู้เทศน์ที่ดีคือคนที่สามารถเปิดใจสัตบุรุษให้มาขอบคุณพระเจ้า เสริมสร้างความเชื่อของพวกเขา เตรียมจิตใจพวกเขาเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ถ้าผู้เทศน์ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็เป็นผู้เทศน์ที่ไม่ดี

- พระศาสนจักรทราบดีว่า พระสงฆ์บางคนทนทุกข์เพราะบทเทศน์ สัตบุรุษก็ต้องทนทุกข์ด้วยเช่นกัน เพราะสัตบุรุษต้องฟังบทเทศน์เหล่านี้ ส่วนพระสงฆ์ก็ต้องเทศน์สอนสัตบุรุษ

- สัตบุรุษสามารถเทศน์ให้ข้อคิดได้ แต่ "ต้องไม่ใช่ในพิธีกรรม" เพราะหน้าที่การเทศน์สอนในพิธีกรรม สงวนเฉพาะศาสนบริกรเท่านั้น


Read More: Vatican Insider

Comments