โป๊ปเสด็จไปที่ “มัสยิดสีน้ำเงิน” และร่วมสงบนิ่งระหว่างอิหม่ามสวดภาวนา

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เที่ยวบินนายชุมพาบาล (AZ 4000) ออกจากกรุงอันคารา เมืองหลวงของตุรกี ไปยังเมืองอิสตันบลู เพื่อเริ่มพันธกิจในวันที่สองของการเยือนประเทศแห่งนี้

โดยทันทีที่พระสันตะปาปามาถึงสนามบินอตาร์เติร์ก นครอิสตันบลู พระอัยการบาร์โธโลมิว ที่ 1 ผู้นำพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ได้มารอต้อนรับด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับบรรดาคณะผู้บริหารประเทศและคณะเทศมนตรีนครอิสตันบลู

จากนั้น พระสันตะปาปาได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จไปยังมัสยิดสุลต่าน อาห์เม็ต หรือที่เรารู้จักกันว่า “มัสยิดสีน้ำเงิน” ณ ที่แห่งนี้ ผู้นำศาสนาอิสลามในตุรกีและบรรดาอิหม่าม ได้มารอต้อนรับและนำพระสันตะปาปาเข้าไปในมัสยิดด้วย

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงถอดรองเท้าก่อนจะเข้าไปในมัสยิดเหมือนกับทุกคน นอกจากนี้ พระองค์ทรงสงบนิ่งและรำพึงภาวนาระหว่างที่บรรดาอิหม่ามสวดภาวนาในมัสยิดด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จไปยังมัสยิดสีน้ำเงิน
Comments