โป๊ปฟรังซิสขอร้องทุกฝ่ายเอาใจใส่ผู้ป่วยออทิสติกอย่างสุดความสามารถ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องทุกฝ่ายเอาใจใส่ผู้ป่วยออทิสติกอย่างสุดความสามารถ เพื่อที่พวกเขาจะไม่รู้สึกอ้างว้างและเจ็บปวดจากภาวะที่ต้องเผชิญ พร้อมกันนี้ ทรงสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ที่จะช่วยรักษาโรคนี้ด้วย
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับผู้ป่วยออทิสติก รวมถึงผู้ป่วยออทิสติกกว่า 650 คน จาก 57 ประเทศ ซึ่งมาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยการสัมมนาดังกล่าว ผู้จัดคือสมณสภาเพื่ออภิบาลเวชบุคคล ส่วนหัวข้อการสัมมนาคือความหวังที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกเราจำเป็นต้องทำลายความโดดเดี่ยวอ้างว้างและบาดแผลที่เผาไหม้ผู้ป่วยออทิสติกทุกคน เพราะความเปราะบางของเด็กและครอบครัวที่ต้องประสบกับโรคออทิสติก ได้รับการอธิบายผ่านทางความโดดเดี่ยวอ้างว้างและบาดแผลที่พวกเขาสัมผัสเหมือนกับการรับทรมานบนไม้กางเขน

“เพื่อจะได้พบกับความต้องการของพวกเขาและทำลายความโดดเดี่ยวของพวกเขา เราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายจากการสนับสนุนและรับใช้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้

“นี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ แต่ขณะเดียวกัน ยังเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มคริสตชน วัด และเพื่อนมนุษย์ทุกคน สิ่งนี้จะสามารถช่วยครอบครัวผู้ป่วยเอาชนะความรู้สึกเกี่ยวกับการบกพร่องความสามารถ, ความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถทำประโยชน์ได้ และความผิดหวังต่างๆ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงในทุกๆวันเกี่ยวกับโรคออทิสติก

“พ่อขอสรุปส่งท้าย ด้วยการสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับการค้นคว้าการบำบัดรักษาโรคและพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยารักษา และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ ขณะเดียวกัน ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครพรากไปได้ของทุกคนด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบผู้สัมมนาเกี่ยวกับผู้ป่วยออทิสติก

Read More: Vatican Radio

Comments