โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนต้องกล้าเดินออกจากมุมสบายของตัวเอง”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนกล้าเดินออกจากมุมสบาย (Comfort Zone) ของตัวเอง เพื่อให้พระจิตนำทางชีวิตเราในการขับเคลื่อนพระศาสนจักรไปข้างหน้า ทรงชี้ ยิ่งเราให้พระจิตนำทางชีวิตเรามากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเอาชนะความแตกแยกและความไม่เข้าใจกันพระศาสนจักรได้มากเท่านั้น 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งจัดขึ้นในอาสนวิหารพระจิต นครอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสวมกาซูลาสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งมรณสักขี โอกาสฉลองนักบุญแอนดรูว์ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นมิสซาแรกที่พระสันตะปาปาทรงถวายระหว่างการเยือนตุรกีด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “พระจิตทรงนำพระพรที่แตกต่างและหลากหลายให้ก้าวไปข้างหน้า แม้ในแวบแรก มันอาจดูเหมือนจะสร้างความสับสนบ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของพระจิต พระพรอันหลากหลายนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์อย่างล้นเหลือให้พระศาสนจักร เพราะพระจิตคือจิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องเป็นเหมือนกันหมด

“เมื่อเราพยายามที่จะสร้างความหลากหลาย แต่เราปิดความคิดและวิถีทางที่จะมองสิ่งต่างๆ พวกเราได้สร้างความแตกแยกขึ้นแล้ว เมื่อเราพยายามที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เราก็พบจุดจบด้วยการบังคับให้ทุกอย่างต้องเป็นเหมือนกันหมด

“พระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรอื่นๆ รวมถึงกลุ่มคริสตชน ถูกเรียกมาเพื่อให้ตนเองได้รับการนำทางจากพระจิต และยังต้องเปิดตัวเองอยู่เสมอ ต้องนบนอบและเชื่อฟัง

“การประจญล่อลวงเกิดขึ้นเสมอในตัวเรา มันล่อลวงเราให้ต่อต้านพระจิต เพราะพระจิตจะนำเราออกจากโซนแห่งความสบาย พระจิตจะทำให้เราลุกขึ้นและขับเคลื่อนพระศาสนจักรไปข้างหน้า มันง่ายมากและสุขสบายมากๆที่จะอยู่ในวิถีทางที่เราคุ้นเคยและไม่เปลี่ยนแปลง

“ในความจริงนั้น พระศาสนจักรแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ต่อพระจิตอย่างเท่าที่จะทำได้ พระศาสนจักรไม่เคยพยายามที่จะควบคุมพระจิตหรือทำให้พระจิตต้องคล้อยตามตัวเราเอง พวกเราคริสตชนกลายเป็นศิษย์แพร่ธรรมที่แท้จริงและสามารถที่จะท้าทายความรู้สึกของเรา ก็ต่อเมื่อเราสละการปกป้องตัวเองให้อยู่แต่โซนสุขสบายและยอมให้ตัวเองได้รับการนำทางจากพระจิต ... กลไกของการปกป้องตัวเองจะสกัดกั้นตัวเราจากความเข้าใจที่แท้จริงต่อคนอื่นๆ และยังสกัดกั้นเราจากการเปิดตัวเองให้กับการพูดจาเสวนากันอย่างจริงใจด้วย

“ในการเดินทางจาริกของความเชื่อและการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ยิ่งเราให้ตัวเองได้รับการนำทางจากพระจิตของพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจะเอาชนะความไม่เข้าใจกัน ความแตกแยก และความไม่ลงรอยกันมากเท่านั้น และนี่ยังเป็นเครื่องหมายที่น่าเชื่อถือของความเป็นหนึ่งเดียวกันและสันติภาพด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่อาสนวิหารพระจิต

Read More: Vatican Radio

Comments