โป๊ปฟรังซิส: “ลูกเสือชาวบ้านจงรักษาการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจบรรดาลูกเสือชาวบ้าน ก้าวเดินอย่างมั่นคงบนวิถีครอบครัว, การดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า และเป็นคนดีที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ทรงย้ำ คริสตชนรับการอบรม เพื่อเป็นศิษย์ธรรมทูตที่ดีของพระเยซู เราไม่ได้รับการอบรมเพื่อรางวัลในโลกนี้





ช่วงสายวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ "กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน" ที่มาเข้าเฝ้า ในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้โอวาทพวกเขาว่า “พ่อสนับสนุนพวกท่านในการเดินต่อไปบนวิถีของลูกเสือ โดยวิถีที่พ่ออยากเน้นย้ำวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่อง ก็คือ ครอบครัว, สรรพสิ่งต่างๆ และเมืองที่อาศัย

“กระแสเรียกทุกอย่างเริ่มต้นก้าวแรกภายในครอบครัว กลุ่มลูกเสือชาวบ้านแบบพวกท่านก็ตั้งอยู่บนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สำหรับพวกท่าน ผู้ปกครองที่เป็นคริสตชน พันธกิจการศึกษาพบต้นกำเนิดของตัวเองอยู่ในศีลสมรส ซึ่งการเติบโตของเด็กๆได้สร้างการอภิบาลที่แท้จริงในพระศาสนจักร

“พ่อยังขอสนับสนุนพวกท่านให้เดินต่อไปบนหนทางของการดูแลสิ่งสร้างต่างๆ ปัญหาระบบนิเวศน์คือเรื่องสำคัญมากสำหรับความอยู่รอดของมนุษย์ มันมีมิติทางศีลธรรมที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนด้วย ดังนั้น ไม่มีใครสามารถเมินเฉยต่อปัญหานี้

“นอกจากนี้ พ่อขอให้ท่านเดินต่อไปบนหนทางในเมืองที่เราอาศัย การอาศัยในตัวเมืองนั้น พวกท่านถูกเรียกร้องให้เป็นเชื้อแป้งในขนมปัง เชื้อแป้งที่มอบการแสดงออกอย่างจริงใจในการตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

“สุดท้ายนี้ พ่อขอเตือนใจพวกท่านทุกคนในการเดินบนหนทางนี้ พ่อยังเน้นว่า การอบรมแบบลูกเสือคือการอบรมที่ดีเยี่ยม นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า ‘คริสตชนรับการอบรมฝึกฝน ต่างจากคนไม่เชื่อพระเจ้าได้รับการอบรมฝึกฝนเพื่อรางวัลที่ไม่ยั่งยืน แต่คริสตชนรับการอบรมเพื่อจะเป็นศิษย์ธรรมทูตที่ดีของพระเยซู พระเจ้าของเรา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments