โป๊ปฟรังซิส: “สัตบุรุษแยกแยะเป็นว่า ใครคือนายชุมพาบาลที่ดี ใครคือคนงานรับจ้าง”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ สัตบุรุษมีประสาทสัมผัสที่ไม่ผิดพลาดในการแยกแยะ "นายชุมพาบาลที่ดี" ออกจาก "พวกคนงานรับจ้าง" ทรงย้ำ นายชุมพาบาลที่ดีจะต้องใกล้ชิดและดูแลฝูงแกะด้วยความอ่อนโยน ทรงสอน เราจะถูกพิพากษาครั้งสุดท้ายด้วยหลักของความใกล้ชิดกับผู้ยากไร้และความอ่อนโยนที่เรามีต่อพวกเขาช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระคริสตเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมสถาปนานักบุญใหม่ 6 องค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 75,000 คน

โดยนักบุญใหม่ ประกอบไปด้วย

- นักบุญคูรีอาโคเซ่ เอเลียส ชาวารา สงฆ์ชาวอินเดียที่มีบทบาทช่วยพระศาสนจักรจากความแตกแยกในยุคนั้น และยังเป็นผู้ก่อตั้งคณะคาร์เมไลท์แห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล

- นักบุญยูเฟรเซีย เอลูวาทินกัลป์ ซิสเตอร์ชาวอินเดียจากคณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมล

- นักบุญอมาโต้ รอนโคนี่ นักบวชฟรานซิสกันชาวอิตาเลี่ยน และยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลในอิตาลี ซึ่งตอนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานพยาบาลบุญราศีอมาโต้ รอนโคนี่”

- นักบุญโจวานนี่ อันโตนิโอ ฟารีน่า พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลวิเชนซ่า ประเทศอิตาลี ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งนักบุญโดโรธี และคณะธิดาแห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

- นักบุญนิโคล่า ดา ลองโกบาร์ดิ นักพรตชาวอิตาเลี่ยนจากคณะมินิมี่ ซึ่งก่อตั้งโดยนักบุญฟรังซิส เด เปาลา

- นักบุญลูโดวิโก้ ดา คาโซเรีย สงฆ์ชาวอิตาเลี่ยนจากคณะฟรังซิสกัน ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธฟรังซิสกัน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า “พิธีกรรมวันนี้ เชิญชวนเราให้มองไปที่พระคริสตเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

“พี่น้อง พ่ออยากเชิญชวนพวกเราไตร่ตรองสักนิดว่า พระเยซูทรงตั้งพระอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไร พระเยซูทรงทำให้พระอาณาจักรอยู่ในประวัติศาสตร์ได้อย่างไร และตอนนี้ พระองค์ทรงเรียกร้องสิ่งใดจากเราบ้าง

“พระเจ้าทรงทำให้พระอาณาจักรของพระองค์เกิดขึ้นโดยผ่านทางความใกล้ชิดและความอ่อนโยน ประดุจนายชุมพาบาลของฝูงแกะ ดังนั้น ผู้อภิบาลในพระศาสนจักรไม่สามารถเดินหลงทางออกจากแบบอย่างของพระคริสตเจ้า ถ้าหากเขาไม่ต้องการที่จะเป็นคนงานรับจ้างทั่วไป ประชากรของพระเจ้ามีประสาทสัมผัสที่ไม่ผิดพลาดต่อการตระหนักถึงนายชุมพาบาลที่ดี และสามารถแยกแยะนายชุมพาบาลที่ดีออกจากพวกคนงานรับจ้างได้

“อาณาจักรของพระคริสตเจ้าเรียกร้องเราให้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูในเรื่องของการทำงานแห่งความเมตตา โดยผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาลให้เกิดพระอาณาจักรของพระองค์

“พระวรสารวันนี้เกี่ยวกับการพิพากษาครั้งสุดท้าย เตือนใจเราถึงความใกล้ชิดและความอ่อนโยนว่าเป็นกฏของชีวิตสำหรับเราทุกคน เช่นเดียวกัน บนพื้นฐานนี้ พวกเราก็จะถูกพิพากษาแบบนี้เหมือนกัน

“โดยอาศัยชัยชนะของพระคริสตเจ้าเหนือบาปและความตาย พระเยซูทรงเปิดประตูพระอาณาจักรของพระองค์ให้กับเรา แต่ประตูนี้เปิดให้เราเข้าไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการขอให้เราอยู่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรมกับพี่น้องชายหญิงที่วอนขออาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, การยอมรับ และการร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา

“ถ้าพวกเรารักพวกเขาจริงๆ พวกเราต้องเต็มใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราให้กับพวกเขา นั่นคือ พระเยซูคริสต์และพระวรสารของพระองค์

“พี่น้องที่รัก นักบุญใหม่ทั่ง 6 องค์ในวันนี้ ในวิถีทางของท่านแต่ละคนได้รับใช้พระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งพวกเขาได้กลายมาเป็นผู้รับมรดก โดยผ่านทางงานของการอุทิศตนอย่างใจกว้างต่อพระเจ้าและพี่น้องทุกคน

“ในพิธีสถาปนานักบุญใหม่ประจำวันนี้ พวกเราได้ประกาศอีกครั้งถึงธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า และพวกเราได้ถวายเกียรติแด่พระคริสตกษัตริย์ ผู้ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่เต็มไปด้วยความรักต่อฝูงแกะของพระองค์” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาลและสถาปนานักบุญ 6 องค์

Read More: Vatican Radio

Comments