โป๊ปฟรังซิส: “ซิสเตอร์ซาเลเซียนจงให้การศึกษากับเยาวชนโดยไม่มีข้อแม้”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำซิสเตอร์ซาเลเซียน จงให้การศึกษากับเยาวชนทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่า “ก่อการร้ายในหมู่คณะ ด้วยการนินทา” เพราะนี่คือระเบิดร้ายแรงที่จะทำลายคณะนักบวชช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงโรม โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องบรรดาซิสเตอร์ให้ความใส่ใจต่อเยาวชนและคนยากไร้แบบที่นักบุญจอห์น บอสโก ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พ่อขอสนับสนุนซิสเตอร์ในการก้าวไปข้างหน้าด้วยแนวทางใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนบ้านของตนให้เป็นสภาพแวดล้อมเพื่อประกาศพระวรสาร, จัดเตรียมหนทางเพื่อเปลี่ยนแปลงและทำให้คนมาหาพระเจ้า และสร้างเยาวชนให้กลายเป็นผู้ประกาศพระวรสารเพื่อเยาวชนคนอื่นๆ นอกจากนี้ พ่อขอสนับสนุนทุกท่านให้รักษาการดำเนินชีวิตอยู่ในการสวดภาวนา การเฝ้าศีลมหาสนิท และการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า

“สำหรับพันธกิจของคณะท่ามกลางเยาวชน พ่อขอเรียกร้องซิสเตอร์ให้อยู่ในทุกแห่งทุกหนเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าและการให้การศึกษาด้วยการต้อนรับเยาวชนทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้

“ในส่วนกระแสเรียกของซิสเตอร์เพื่อการเป็นประจักษ์พยานในหมู่คณะ พ่อขอเตือนพวกท่านเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อขอเรียกว่า ‘การก่อการร้าย’ ที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตนักบวช ซึ่งก็คือ การนินทา พวกท่านไม่ควรยอมให้เกิดการอิจฉาและการริษยาในหมู่พวกท่าน การนินทาคือระเบิดที่จะทำลายหมู่คณะ

“สุดท้ายนี้ พ่อขอให้ซิสเตอร์ทุกคนเป็นธรรมทูตแห่งความชื่นชมยินดี เป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าอันเป็นอัตลักษณ์ของซาเลเซียน เฉพาะอย่างยิ่ง คุณค่าของการได้พบกัน” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments